Władze Instytutu

Dyrektor
dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP

Zastępcy
dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UP
dr Grzegorz Rut

 

Struktura Instytutu

Katedra Botaniki
Katedra Fizjologii Roślin
Katedra Biochemii i Biofizyki
Katedra Fizjologii Zwierząt
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Katedra Zoologii
Katedra Dydaktyki Biologii i Chemii
Katedra Genetyki

 

Kontakt

Instytut Biologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 229N
telefon 12 662 78 20
instytut.biologii@up.krakow.pl

strona internetowa

Władze Instytutu

Dyrektor
dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP

Zastępcy
dr hab. Renata Stachura-Lupa, prof. UP
dr Marta Karamańska

 

Struktura Instytutu

Katedra Literatury Dawnej, Edytorstwa i Nauk Pomocniczych
Katedra Literatury i Kultury Polskiej XIX Wieku
Katedra Literatury Polskiej XX-XXI Wieku i Krytyki Artystycznej
Katedra Teorii i Antropologii Literatury
Katedra Języka Polskiego
Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej
Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
Katedra Mediów i Badań Kulturowych

 

Kontakt

Instytut Filologii Polskiej
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 563
telefon 12 662 61 44
polon@up.krakow.pl

strona internetowa

Władze Instytutu

Dyrektor
dr hab. Tomasz Rachwał

Zastępcy
dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
dr Wioletta Kilar

 

Struktura Instytutu

Katedra Badań nad Edukacją Geograficzną
Katedra Ekorozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego
Katedra Geografii Fizycznej
Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Katedra Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych
Katedra Geologii
Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

 

Kontakt

Instytut Geografii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 442
telefon 12 662 62 45
geograf@up.krakow.pl

strona internetowa

Władze Instytutu

Dyrektor
prof. dr hab. Janusz Majcherek

Zastępcy
dr hab. Dorota Probucka, prof. UP
dr hab. Piotr Długosz, prof. UP

 

Struktura Instytutu

Katedra Filozofii Współczesnej
Katedra Ontologii i Metafizyki
Katedra Epistemologii, Logiki i Kognitywistyki
Katedra Filozofii Kultury i Estetyki
Katedra Filozofii Społecznej
Katedra Etyki Ogólnej
Katedra Etyki Szczegółowej, Teorii Mediacji i Negocjacji
Katedra Socjologii Kultury
Katedra Socjologii Religii
Katedra Polityki Społecznej i Problemów Społecznych
Katedra Metodologii Badań Społecznych
Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania

 

Kontakt

Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 242
telefon 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl

strona internetowa

Władze Instytutu

Dyrektor
prof. dr hab. Grażyna Brylewska

Zastępca
dr hab. Agnieszka Łukaszewska, prof. UP

 

Struktura Instytutu

Katedra Grafiki
Katedra Komunikacji Wizualnej
Katedra Designu

 

Kontakt

Instytut Grafiki i Wzornictwa
Kraków, ul. Mazowiecka 43
telefon 12 662 66 72
insztuki@up.krakow.pl

strona internetowa

Władze Instytutu

Dyrektor
dr hab. Andrzej Baran, prof. UP

Zastępca
dr Renata Bujakiewicz-Korońska

 

Struktura Instytutu

Katedra Fizyki Doświadczalnej
Katedra Fizyki Teoretycznej i Dydaktyki Fizyki
Katedra Astronomii i Obserwatorium Astronomiczne

 

Kontakt

Instytut Fizyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 515
telefon 12 662 62 98
ifiz@up.krakow.pl

strona internetowa

Władze Instytutu

Dyrektor
dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska

Zastępca
dr Dorota Drzewiecka

 

 

Struktura Instytutu

Katedra Historii Starożytnej
Katedra Historii Średniowiecznej
Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii
Katedra Historii Nowożytnej
Katedra Historii XIX wieku
Katedra Historii Najnowszej
Katedra Edukacji Historycznej

 

Kontakt

Instytut Historii i Archiwistyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 324
telefon 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl

strona internetowa