Prof. dr hab. Adam Massalski

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego: 11 maja 2009 r.