Profesor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, zasłużony nauczyciel i znakomity badacz dziejów ruchów rewolucyjnych i narodowowyzwoleńczych, wychowawca wielu pokoleń historyków.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Wyższej Szkoły Pedagogicznej: 14 października 1988 r.