Prof. dr hab. Mieczysław Rozmus

Rektor Uczelni w latach 1984/85 – 1989/90