Prof. dr Zygmunt Mysłakowski

Rektor Uczelni w latach 1950/51 – 1955/56