Drugi etap rekrutacji

Rozpoczynamy drugi etap rekrutacji na studia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

 Drugi etap rekrutacji

Aby zobaczyć pełną listę dostępnych kierunków i form studiów wystarczy wejść do katalogu kierunków, a kryteria wyszukiwania zawęzić do „otwarta rekrutacja”.

Kierunki nauczycielskie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Zapraszamy na studia stacjonarne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Studia zapewnią Ci najlepsze w Polsce przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola oraz klas I–III szkoły podstawowej.

Projekt „Nauczyciel przyszłości. Innowacyjny Program Kształcenia Nauczycieli przedszkoli i klas I–III szkoły podstawowej” skierowany jest do maturzystów – kandydatów na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie. Studia realizowane będą w trybie stacjonarnym, zgodnie z harmonogramem projektowym, przez 4 lata i zakończą się w 2023 r. uzyskaniem przez absolwenta dyplomu magistra.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej poprzez rozwijanie kompetencji osobowych odpowiadających potrzebom społeczeństwa, gospodarki i rynku podczas studiów jednolitych magisterskich. Innowacyjny program kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna opracowany jest zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Modelowych programów kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej”. Innowacyjny program kształcenia obejmuje obszary tematyczne z czterech dziedzin: nauk społecznych, humanistycznych, sztuki i nauk ścisłych, co gwarantuje interdyscyplinarne przygotowanie przyszłych nauczycieli. Program został przygotowany z uwzględnieniem nowoczesnych metod pedagogicznych, w celu rozwijania społecznych, personalnych i kulturowych kompetencji przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Program kształcenia dostosowany jest do indywidualnych potrzeb studenta poprzez wykorzystanie tutoringu w formie spersonalizowanego doradztwa, jako wsparcia w nabywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy nauczyciela. Cechą wyróżniającą ten program jest także zwiększona liczba godzin praktyk zawodowych, podczas których studenta wspierać będą zarówno nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy placówek. Duży nacisk położono na rozwój kompetencji informatycznych przyszłego studenta, niezbędnych do efektywnego funkcjonowania młodych ludzi w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Dowiedz się więcej

Limity przyjęć na pierwszy rok studiów

 

Rok akademicki 2019/2020

Kierunek studiówStudia jednolite magisterskie stacjonarneStudia jednolite magisterskie niestacjonarne
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 80 140
pedagogika specjalna 90 60
prawo 100 15
psychologia 120 90

 

Podstawa prawna
Uchwała nr 1/20.05.2019 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020

Wydział Humanistyczny

KIERUNEKADRES JEDNOSTKI
 • Etyka – mediacje i negocjacje
 • Filozofia
 • Kogniwistyka
 • Polityka społeczna
 • Socjologia
 • Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
Instytut Filozofii i Socjologii
ul. Podchorążych 2, pok. 242
tel. 12 662 62 23
ifis.up.krakow.pl
 • Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
 • Historia
 • Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
 • Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
Instytut Historii i Archiwistyki
ul. Podchorążych 2, pok. 324
tel. 12 662 61 82
historia.up.krakow.pl

 

Wydział Politologii

KIERUNEKADRES JEDNOSTKI
 • Bezpieczeństwo państwa
 • Bezpieczeństwo zdrowotne
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
ul. Ingardena 4, pok. 203N
tel. 12 662 66 04
inob.up.krakow.pl
 • Politologia
 • Stosunki międzynarodowe
Instytut Politologii
ul. Podchorążych 2, pok. 236
tel. 12 662 64 46
ipol.up.krakow.pl
 • Administracja
 • Ekonomia społeczna
 • Prawo
Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii
ul. Podchorążych 2, pok. 234
tel. 12 662 62 11
ipae.up.krakow.pl

 

Wydział Filologiczny

KIERUNEKADRES JEDNOSTKI
 • Filologia angielska
Instytut Neofilologii
ul. Karmelicka 41, pok. 203
tel. 12 662 62 05
neofilologia.up.krakow.pl
 • Filologia germańska
Instytut Neofilologii
ul. Studencka 5, pok. 310
tel. 12 662 67 44
neofilologia.up.krakow.pl
 • Filologia hiszpańska
 • Filologia romańska
 • Filologia włoska
Instytut Neofilologii
ul. Podchorążych 2, pok. 255
tel. 12 662 62 01
neofilologia.up.krakow.pl
 • Filologia rosyjska
Instytut Neofilologii
ul. Studencka 5, pok. 101
tel. 12 662 67 31
neofilologia.up.krakow.pl
 • Filologia polska
 • Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
 • Logopedia
Instytut Filologii Polskiej
ul. Podchorążych 2, pok. 563
tel. 12 662 61 44
filpolska.up.krakow.pl
 • Architektura informacji
 • Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
Instytut Nauk o Informacji
ul. Podchorążych 2, pok. 354
tel. 12 662 61 68
inoi.up.krakow.pl

 

Wydział Pedagogiczny

KIERUNEKADRES JEDNOSTKI
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
ul. Ingardena 4, pok. 314
tel. 12 662 66 24
ippis.up.krakow.pl
 • Pedagogika
Instytut Nauk o Wychowaniu
ul. Ingardena 4, pok. 414
tel. 12 662 66 00
inow.up.krakow.pl
 • Praca socjalna
 • Zarządzanie w służbach społecznych
Instytut Spraw Społecznych
os. Stalowe 17, pok. 112
tel. 12 662 79 50
ipsoc.up.krakow.pl
 • Pedagogika specjalna
Instytut Pedagogiki Specjalnej
ul. Ingardena 4, pok. 110
tel. 12 662 66 36
ips.up.krakow.pl
 • Psychologia
Katedra Psychologii
ul. Podchorążych 2, pok. 348
tel. 12 662 62 29
psych.up.krakow.pl

 

Wydział Geograficzno-Biologiczny

KIERUNEKADRES JEDNOSTKI
 • Bioinformatyka
 • Biologia
 • Ochrona środowiska
 • Odnowa biologiczna
Instytut Biologii
ul. Podchorążych 2, pok. 229N
tel. 12 662 78 20
biologia.up.krakow.pl
 • Geografia
 • Gospodarka przestrzenna
 • Turystyka i rekreacja
Instytut Geografii
ul. Podchorążych 2, pok. 442
tel. 12 662 62 45
geografia.up.krakow.pl

 

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

KIERUNEKADRES JEDNOSTKI
 • Edukacja techniczno-informatyczna
 • Inżynieria bezpieczeństwa
Instytut Techniki
ul. Podchorążych 2, pok. 32
tel. 12 662 63 31
technika.up.krakow.pl
 • Fizyka
Instytut Fizyki
ul. Podchorążych 2, pok. 515
tel. 12 662 62 98
fizyka.up.krakow.pl
 • Informatyka
Instytut Informatyki
ul. Podchorążych 2 (nowy budynek), pok. 403N
tel. 12 662 78 45, 12 662 78 46
ii.up.krakow.pl
 • Matematyka
Instytut Matematyki
ul. Podchorążych 2
tel. 12 662 63 91
matematyka.up.krakow.pl

 

Wydział Sztuki

KIERUNEKADRES JEDNOSTKI
 • Grafika
 • Design
 • Komunikacja wizualna
Instytut Grafiki i Wzornictwa
Dziekanat Wydziału Sztuki
ul. Podchorążych 2, pok. 179
tel. 12 662 61 41, 12 662 66 72
wydzialsztuki.up.krakow.pl
 • Sztuka i edukacja
 • Malarstwo
Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Dziekanat Wydziału Sztuki
ul. Podchorążych 2, pok. 179
tel. 12 662 61 41, 12 662 66 72
wydzialsztuki.up.krakow.pl
 • Digital Design
Katedra Multimediów
Dziekanat Wydziału Sztuki
ul. Podchorążych 2, pok. 179
tel. 12 662 61 41, 12 662 66 72
wydzialsztuki.up.krakow.pl
 • Sztuka i media
Katedra Intermediów
Dziekanat Wydziału Sztuki
ul. Podchorążych 2, pok. 179
tel. 12 662 61 41, 12 662 66 72
wydzialsztuki.up.krakow.pl
 • Art & Design
Wydział Sztuki
ul. Podchorążych 2, pok. 179
tel. 12 662 61 41
wydzialsztuki.up.krakow.pl
 • Sztuka współczesna
Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej
ul. Podchorążych 2, pok. 179
tel. 12 662 61 41
wydzialsztuki.up.krakow.pl

 

o czym kazdy kandydat 01

Zdałeś maturę, myślisz o podjęciu studiów? Przeczytaj informator i poznaj zasady rekrutacji. Gdy w naszej ofercie znajdziesz coś dla siebie, nie zwlekaj. Serdecznie zapraszamy. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Wypełnij elektroniczny formularz rejestracyjny (początek rejestracji 1 czerwca 2019 r.).

Wnieś opłatę rekrutacyjną (za każdy wybrany kierunek studiów) na podany w systemie ESR indywidualny numer rachunku bankowego. Po odnotowaniu wpłaty zostaniesz uwzględniony w procesie rekrutacyjnym. Pamiętaj o odpowiednio wczesnym dokonaniu opłaty rekrutacyjnej, by twoja wpłata została odnotowana systemie ESR przed upływem terminu rejestracji.

Jeżeli opłata rekrutacyjna została dokonana przed upływem terminu rejestracji, a wpłata nie została odnotowana na koncie kandydata, kandydat jest zobowiązany zamieścić w systemie skan potwierdzenia wpłaty.

Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi postępowanie kwalifikacyjne i w wyznaczonym terminie ogłosi listę zakwalifikowanych do przyjęcia. Wynik będziesz mógł sprawdzić w systemie elektronicznym, podając nazwę użytkownika i hasło. Tu będziesz miał publikowane wszystkie informacje od Komisji Rekrutacyjnej. Jeśli coś jest niejasne lub wymaga wyjaśnienia – pytaj sekretarza lub przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. Kontakt telefoniczny i mailowy znajdziesz w informatorze na studia.

Jeśli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia wnieś opłatę za legitymację 22 złote (nie dotyczy kandydatów, którzy posiadają legitymację Uniwersytetu Pedagogicznego) i dokonaj wpisu na listę studentów.

Jeżeli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia I stopnia lub jednolite magisterskie przygotuj:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)
 • 2 fotografie (w formacie 35×45 mm) – jedna podpisana imieniem i nazwiskiem, druga naklejona na podaniu

Wydrukuj z systemu:

 • podanie na studia
 • deklarację wyboru lektoratu


Jeżeli zostałeś zakwalifikowany do przyjęcia na studia II stopnia przygotuj i dostarcz do komisji rekrutacyjnej, w wymaganym terminie, w celu dokonania wpisu na listę studentów:

 • kserokopię dyplomu lub zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych (oryginał do wglądu)
 • 2 fotografie (w formacie 35×45 mm) – jedna podpisana imieniem i nazwiskiem, druga naklejona na podaniu
 • kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane kwalifikacje nauczycielskie – jeśli wymagają tego kryteria kwalifikacji (oryginał do wglądu)
 • kserokopię zaświadczenia o średniej ocen ze studiów – jeśli wymagają tego kryteria kwalifikacji (oryginał do wglądu)

Wydrukuj z systemu:

 • podanie na studia
 • deklarację wyboru lektoratu

Przygotowane dokumenty złóż w białej, kartonowej, podpisanej teczce w terminie i miejscu wskazanym przez Instytut lub Katedrę. Adresy jednostek dydaktycznych znajdziesz w tabeli. Dokumenty za Ciebie może złożyć inna osoba. W takim przypadku wymagane jest upoważnienie.

Nie znalazłeś swego nazwiska na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia? Nie martw się, jest szansa, że uda Ci się dostać z tzw. listy rezerwowej. Nie wszystkie osoby przyjęte dokonają wpisu na studia. Na miejsca przez nie zwolnione zostaną przyjęte następne osoby, które zajmują najwyższe miejsca na liście rankingowej.