Limity przyjęć na pierwszy rok studiów

 

Rok akademicki 2019/2020

Kierunek studiówStudia pierwszego stopnia stacjonarneStudia pierwszego stopnia niestacjonarne
administracja 80 60
architektura informacji 40 15
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 35 30
bezpieczeństwo państwa 150 100
bezpieczeństwo zdrowotne 40 20
bioinformatyka 30
biologia 50 20
design 26
digital design 26
edukacja techniczno-informatyczna 80 20
ekonomia społeczna 30 20
etyka – mediacje i negocjacje 60 30
filologia angielska 90 45
filologia germańska 40 20
filologia hiszpańska 60
filologia polska 60 30
filologia romańska 80
filologia rosyjska 80
filologia włoska 60
filozofia 40 15
fizyka 20
geografia 60 25
gospodarka przestrzenna 60 15
grafika 26
historia 35 30
informatyka 140 65
inżynieria bezpieczeństwa 40 15
kognitywistyka 40
komunikacja wizualna 26
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 60 30
logopedia 60
malarstwo 26
matematyka 100 30
ochrona środowiska 25
pedagogika 60 40
politologia 40 15
polityka społeczna 40 20
praca socjalna 50 30
socjologia 60 30
stosunki międzynarodowe 60  15
sztuka i edukacja 26
sztuka i media 15
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe  35 30
turystyka i rekreacja 120 40
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe 40
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi  60 15
zarządzanie w służbach społecznych  40 20

 

Podstawa prawna
Uchwała nr 1/20.05.2019 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020