Kierunek studiówOpłata za naukę (PLN)
I rokII rokIII rokIV rok
administracja 4600 4600 4600
architektura informacji 4400 4400 4400
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 4400 4400 4400
bezpieczeństwo międzynarodowe 4600 4600 4600
bezpieczeństwo międzynarodowe z językiem wykładowym angielskim 4600 4600 4600
bezpieczeństwo państwa 4800 4800 4800
bezpieczeństwo zdrowotne 4400 4400 4400
bioinformatyka 5200 5200 5200
biologia 5200 5200 5200
dziennikarstwo 4400 4400 4400
edukacja techniczno-informatyczna 5000 5000 5000 2500
ekonomia społeczna 4400 4400 4400
etyka – mediacje i negocjacje 5000 5000 5000
filologia angielska 5200 5200 5200
filologia germańska 4800 4800 4800
filologia polska 4600 4600 4600
fizyka 5000 5000 5000
geografia 5000 5000 5000
geopolityka 5000 5000 5000
gospodarka przestrzenna 5000 5000 5000 2500
historia 4400 4400 4400
informatyka 6000 6000 6000 3000
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 4600 4600 4600
matematyka 6400 6400 6400
pedagogika 4600 4600 4600
polityka społeczna 4400 4400 4400
praca socjalna 4400 4400 4400
socjologia 5000 5000 5000
stosunki międzynarodowe 3800 3800 3800
turystyka historyczna i muzealnictwo 4400 4400 4400
turystyka i rekreacja 5000 5000 5000
zarządzanie kryzysowe 4800 4800 4800
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi 5000 5000 5000
zarządzanie w służbach społecznych 4600 4600 4600

 

Podstawa prawna