Rok akademicki 2019/2020

Kierunek studiówOpłata za naukę w roku akademickim 2019/2020 (PLN)
I rokII rokIII rokIV rok
administracja 3700 3700 3700
architektura informacji 3600 3600 3600
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 3400 3400 3400
bezpieczeństwo państwa 3900 3900 3900
bezpieczeństwo zdrowotne 3900 3900 3900
biologia 4200 4200 4200
edukacja techniczno-informatyczna 4000 4000 4000 2000
ekonomia społeczna 3700 3700 3700
etyka – mediacje i negocjacje 4200 4200 4200
filologia angielska 4700 4700 4700
filologia germańska 4600 4600 4600
filologia polska 3600 3600 3600
filozofia 4200 4200 4200
geografia 4000 4000 4000
gospodarka przestrzenna 4000 4000 4000 2000
historia 3400 3400 3400
informatyka 4000 4000 4000 2000
inżynieria bezpieczeństwa 4000 4000 4000 2000
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 3600 3600 3600
matematyka 4200 4200 4200
pedagogika 3800 3800 3800
politologia 3200 3200 3200
polityka społeczna 4200 4200 4200  
praca socjalna 3700 3700 3700
socjologia 4200 4200 4200
stosunki międzynarodowe 3400 3400 3400
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe 3400 3400 3400
turystyka i rekreacja 4000 4000 4000
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi 4200 4200 4200
zarządzanie w służbach społecznych 3700 3700 3700  

 

Podstawa prawna
Zarządzenie nr R/Z.0201-25/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020