Kierunek studiówOpłata za jeden semestr studiów
w roku akademickim 2018/2019
(PLN)
administracja 1850
architektura informacji 1800
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 1700
bezpieczeństwo państwa 1850
biologia 2100
edukacja techniczno-informatyczna 2000
ekonomia społeczna 1850
etyka – mediacje i negocjacje 1600
filologia polska 1800
filologia, spec. filologia angielska 2350
filologia, spec. filologia germańska 2300
filozofia 1600
geografia 2000
gospodarka przestrzenna 2000
historia 1700
informatyka 2000
inżynieria bezpieczeństwa 2000
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 1800
matematyka 1900
monitoring środowiska przyrodniczego 2000
pedagogika 1900
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 2000
pedagogika specjalna 2000
politologia 1600
praca socjalna 1850
prawo* 2200
psychologia* 2000
socjologia 1850
stosunki międzynarodowe 1700
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe 1700
turystyka i rekreacja 2000
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi 1600

 *studia jednolite magisterskie

Podstawa prawna:

  1. Zarządzenie nr R/Z.0201-14/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 – opłata za jeden semestr studiów
  2. Decyzja nr R/D.0201-13/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2018/2019