Rok akademicki 2016/2017

Kierunek studiówCzas trwania studiówOpłata za rok nauki
I rokII rokIII rokIV rok
administracja 3 lata 3700 3700 3700 -
animacja kultury w przestrzeni społecznej 3 lata 4200 - - -
architektura informacji 3 lata 3600 - - -
bezpieczeństwo narodowe 3 lata 3900 3900 3900 -
bezpieczeństwo wewnętrzne 3 lata 3700  3700 3700 -
biologia 3 lata 4200 - - -
edukacja techniczno-informatyczna 3,5 roku 3700 3700 3700 1850
ekonomia społeczna 3 lata 3700 - -  
etyka – mediacje i negocjacje 3 lata 3200 3200 - -
filologia polska 3 lata 3600 - - -
filologia, spec. filologia angielska 3 lata 4600 4700 4700 -
filologia, spec. filologia germańska 3 lata 4600 - 4700 -
filologia, spec. filologia hiszpańska 3 lata 4600 - - -
filologia, spec. filologia romańska 3 lata 4600 - - -
filozofia 3 lata 3200 - - -
geografia 3 lata 4000 - 4000  -
gospodarka przestrzenna 3,5 roku 4000 - - -
grafika 3 lata 5400 5400 5400 -
historia 3 lata 3400 3600 - -
infobrokerstwo, zarządzanie informacją i archiwistyka 3 lata 3400 - - -
informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 3 lata 3600   - -
informatyka 3 lata 3600 3600 3600 -
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 3 lata 3600 - - -
matematyka 3 lata 3800 - 3800 -
monitoring środowiska przyrodniczego 3 lata 4000 - - -
pedagogika, spec. promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień 3 lata 3800 - - -
pedagogika, spec. psychoprofilaktyka zaburzeń i wspomaganie rozwoju 3 lata 3800 - - -
pedagogika, spec. społeczno-opiekuńcza z pedagogiką szkolną 3 lata 3800 3800 3800 -
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 3 lata 4000 4200 4200 -
pedagogika specjalna 3 lata 4000 3900 3900 -
politologia 3 lata 3200 - - -
praca socjalna 3 lata 3700 3700 3700 -
socjologia 3 lata 3700 - - -
stosunki międzynarodowe 3 lata 3400 - 3400  -
turystyka i rekreacja 3 lata 4000 4000 - -
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi 3 lata 3200 - - -

 

Podstawa prawna:

  1. Zarządzenie nr R/Z.0201-11/2016 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2016/2017 – opłata za jeden semestr studiów (PDF 580 KB)
  2. Decyzja nr R/D.0201-12/2016 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów studiów niestacjonarnych – od drugiego roku – w roku akademickim 2016/2017 (PDF 493 KB) oraz Aneks nr 1 z dnia 15 września 2016 r. (PDF 164 KB)