Kierunek studiówOpłata za jeden semestr studiów
w roku akademickim 2018/2019
(PLN)
administracja 1850
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 1700
bezpieczeństwo państwa 1850
biologia 2100
edukacja techniczno-informatyczna 2000 (2-letnie)
2000 (1,5-roczne)
ekonomia społeczna 1850
etyka – mediacje i negocjacje 1600
filologia polska 1650
filologia, spec. filologia angielska 2350
filologia, spec. filologia germańska 2300
filologia, spec. filologia rosyjska 1750
filozofia 1600
geografia 2000
historia 1700
informatyka 2500
komunikacja społeczna i lingwistyka kulturowa 1650
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 1650
matematyka 1900
odnowa biologiczna 2500
pedagogika 1900
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 2000
pedagogika specjalna 2000
politologia 1600
praca socjalna 1850
socjologia 1850
stosunki międzynarodowe 1700
turystyka i rekreacja 2000

 

Podstawa prawna:

  1. Zarządzenie nr R/Z.0201-14/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat wnoszonych przez studentów pierwszych lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2018/2019 – opłata za jeden semestr studiów
  2. Decyzja nr R/D.0201-13/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie terminów wnoszenia opłat za naukę na studiach niestacjonarnych i podyplomowych w roku akademickim 2018/2019