Rok akademicki 2019/2020

Kierunek studiówOpłata za naukę w roku akademickim 2019/2020 (PLN)
I rokII rok
administracja 3700  3700
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 3400 3400
bezpieczeństwo państwa  3900  3900
biologia 4200  4200
edukacja techniczno-informatyczna 4000 4000
ekonomia społeczna 3700 3700
etyka – mediacje i negocjacje 4200 4200
filologia angielska 4700 4700
filologia polska 3300 3300
filozofia 4200 4200
geografia 4000 4000
gospodarka przestrzenna 4000 2000
historia 3400 3400
informatyka 5000 5000
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 3300 3300
matematyka 4200 4200
odnowa biologiczna 5000 5000
pedagogika 3800 3800
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 4000 4000
pedagogika specjalna 4000 4000
politologia 3200 3200
praca społeczna 4200 4200
praca socjalna 3700 3700
socjologia 4200 4200
stosunki międzynarodowe 3400 3400
turystyka i rekreacja 4000 4000

 

Podstawa prawna
Zarządzenie nr R/Z.0201-25/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020