Powołano Dziekanów Wydziałów, Przewodniczących Rad Dyscyplin i Pełnomocników Rektora ds. Dyscyplin:

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych – prof. dr hab. Piotr Borek
Przewodnicząca Rady Dyscypliny Filozofia – dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. UP
Zastępca Przewodniczącej Rady Dyscypliny Filozofia – dr hab. Jakub Gomułka, prof. UP
Przewodniczący Rady Dyscypliny Historia – dr hab. Łukasz Tomasz Sroka, prof. UP
Przewodniczący Rady Dyscypliny Językoznawstwo – prof. dr hab. Stanisław Koziara
Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Językoznawstwo – dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow, prof. UP
Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo – prof. dr hab. Paweł Próchniak
Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo – dr hab. Aleksandra Budrewicz, prof. UP

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – dr hab. Grzegorz Foryś, prof. UP
Przewodnicząca Rady Dyscypliny Pedagogika – dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP
Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji – prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik
Zastępca Przewodniczącej Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji – dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UP
Przewodniczący Rady Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna – dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna – dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP
Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie – prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta
Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny – dr hab. Janusz Falecki, prof. UP

 

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych – dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP
Przewodnicząca Rady Dyscypliny Matematyka – dr hab. Eliza Jabłońska, prof. UP
Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne – dr hab. inż. Artur Błachowski, prof. UP
Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne – dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UP

 

Dziekan Wydziału Sztuki – dr hab. Łukasz Murzyn
Przewodnicząca Rady Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki – dr hab. Małgorzata Niespodziewana-Rados, prof. UP

 

Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Informatyka – dr hab. inż. Tomasz Hachaj, prof. UP
Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Inżynieria Materiałowa – dr hab. inż. Iwona Sulima, prof. UP
Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach – prof. dr hab. Grażyna Wrona
Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Nauki Prawne – dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. UP
Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Ekonomia i Finanse – dr hab. Janina Pach, prof. UP
Pełniąca Obowiązki Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Nauki o Sztuce – dr Małgorzata Kaźmierczak
Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku – dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Socjologia – dr hab. Jadwiga Mazur, prof. UP
Pełniacy Obowiązki Pełnomocnika Rektora ds. Dyscypliny Psychologia – dr Łukasz Krzywoszański