Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków, Polska

NIP:  675-02-00-195

Biuro Rekrutacji
ul. Podchorążych 2, pok. 16
tel. 12 662 60 93
Kontakt do jednostek prowadzących rekrutację

 

Kancelaria Uczelni
Kancelaria Uczelni pełni rolę dziennika podawczego oraz punktu informacyjnego. 
Czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.15–16.00
ul. Podchorążych 2, I piętro (obok wejścia głównego)
tel. 12 662 60 14
fax 12 637 22 43
info@up.krakow.pl

Rzecznik prasowy Uczelni
Dorota Rojek
ul. Podchorążych 2, pok. 303
tel. 12 662 60 13, 798 619 662
rzecznik@up.krakow.pl

Inspektor Ochrony Danych
dr Tomasz Kalita
iod@up.krakow.pl 

Redakcja strony głównej
redaktor@up.krakow.pl

 

 

Lokalizacja i dojazd