Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczął nabór wniosków w dziesiątej edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi” za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury.

Zgodnie z decyzją Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego dzień 10 listopada 2017 r. (piątek) będzie wolny od pracy dla pracowników Uczelni.

 

Zgodnie z decyzją Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego dzień 2 maja 2017 r. (wtorek) będzie dodatkowo wolny od pracy dla pracowników Uczelni.

 

Informujemy, że od 3 do 21 sierpnia 2020 roku uczelniany Zespół poligrafii będzie przebywał na urlopie.

Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne warsztaty języka gruzińskiego.

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie został przyjęty do programu platformy e-learningowej Coursera.