Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii

Stanowisko: adiunkt

Termin składania dokumentów: do 23 lutego 2019 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Filozofii i Socjologii

Jednostka: Instytut Fizyki

Stanowisko: adiunkt

Termin składania dokumentów: do 25 lutego 2019 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki

Jednostka: Instytut Techniki

Stanowisko: asystent

Termin składania dokumentów: do 25 lutego 2019 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Techniki

Jednostka: Instytut Fizyki

Stanowisko: adiunkt

Termin składania dokumentów: do 11 marca 2019 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki

Jednostka: Instytut Grafiki i Wzornictwa

Stanowisko: asystent

Termin składania dokumentów: do 1 marca 2019 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Grafiki i Wzornictwa