III Międzynarodowa Konferencja „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa”

Termin: 21–22 maja 2018 r.

Miejsce obrad: Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej przy ul. Ingardena 4 w Krakowie

Organizatorzy:

 • Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Centrum Bezpieczeństwa Międzynarodowego i Partnerstwa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki (Ukraina)
 • Stowarzyszenie Prawników Ukrainy (Ukraina)
 • Instytut Politologii Uniwersytetu Preszowskiego w Preszowie (Słowacja)
 • Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)
 • Wydział Nauk Społecznych, Filia UJK w Piotrkowie Trybunalskim
 • Wydział Policyjnych Nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

Dokumenty:

Strona www: http://konferencja-upkrakow.wixsite.com/bezpieczenstwo2

Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „METAL STUDIES II: Artyści i sceny metalowej (kontr)kultury”

Termin: 7–8 czerwca 2018 r.

Miejsce obrad: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2

Organizatorzy:

 • Ośrodek Badań nad Mediami Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
 • Katedra Mediów i Badań Kulturowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dokumenty:

Strona www: https://konferencjametalstudies.wordpress.com/

Konferencja „Technologie Treści”

Termin: 24 maja 2018 r.

Miejsce obrad: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2 (Audytorium im. Wincentego Danka)

Organizatorzy: Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, serwis Digitalizacja.pl

Dokumenty:

Formularz rejestracyjny

Program

IX Konferencja Psychoanaliza-Psychoterapia „Dzisiejsze manifestacje cierpienia”

Termin: 16–17 marca 2018 r.

Miejsce obrad: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2 (Aula im. prof. W. Danka)

Organizatorzy:

 • Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej
 • Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dokumenty:

Strona www: http://www.cierpienie.psychoanaliza.com.pl/

Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia”

Termin: 7–8 czerwca 2018 r.

Miejsce obrad: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Ingardena 4

Organizatorzy:

 • Pracownia Psychologii Dzieci i Młodzieży
 • Katedra Psychologii Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dokumenty:

Strona www: http://konferencja-siw.up.krakow.pl/index.html

Konferencja naukowa „ETOPIM11”

Termin: 16-20 lipca 2018 r.

Miejsce obrad: Kraków

Organizator: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie/Wydział Mat.-Fiz.-Techn.

Strona www: http://etopim11.up.krakow.pl/

Ogólnopolska konferencja naukowa Filozofa w twórczości Stanisława Lema, edycja III: Antropologia

Termin: 23–24 marca 2018 r.

Miejsce obrad: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2 (Aula im. Danka)

Organizatorzy:

 • Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Krakowskie Biuro Festiwalowe
 • Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Krakowie
 • Krakowska Sieć Fantastyki

Dokumenty: