prof. dr hab. Bożena Popiołek

Dziekan Wydziału Humanistycznego

prof. dr hab. Bożena Popiołek

dz_hum@up.krakow.pl
tel. 12 662 60 95prof. dr hab. Piotr Borek

Dziekan Wydziału Filologicznego

prof. dr hab. Piotr Borek

dz.fil@up.krakow.pl
tel. 12 662 64 17dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP

Dziekan Wydziału Pedagogicznego

dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP

dziekwp@up.krakow.pl
tel. 12 662 61 06prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera

Dziekan Wydziału Politologii

prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera

wpl@up.krakow.pl
tel. 12 662 74 72dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP

Dziekan Wydziału Geograficzno-Biologicznego

dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP

formicki@up.krakow.pl
tel. 12 662 61 01dr Anna Stolińska

p.o. Dziekan Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego

dr Anna Stolińska

wydz_mft@up.krakow.pl
tel. 12 662 61 12dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP

Dziekan Wydziału Sztuki

dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP

alicjap@up.krakow.pl
tel. 12 662 61 41

 

mgr Małgorzata Grzelewska

Kanclerz Uniwersytetu Pedagogicznego

mgr Małgorzata Grzelewska

kanclerz@up.krakow.pl
tel. 12 662 60 08

W celu umówienia terminu spotkania prosimy o kontakt z sekretariatem.

 

dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP

Prorektor ds. Studenckich

dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP

prorektor.studenci@up.krakow.pl
tel. 12 662 60 06

 

Dyżury*
poniedziałek: 12.00–15.00
wtorek: 13.00–15.00
środa: 10.30–12.30prof. dr hab. Bogusław Skowronek

Prorektor ds. Kształcenia

prof. dr hab. Bogusław Skowronek

prorektor.ksztalcenie@up.krakow.pl
tel. 12 662 60 06

 

Dyżury*
poniedziałek: 9.00–12.00
środa: 9.00–12.00
czwartek: 9.00–11.00dr hab. Robert Stawarz, prof. UP

Prorektor ds. Rozwoju

dr hab. Robert Stawarz, prof. UP

prorektor.rozwoj@up.krakow.pl
tel. 12 662 60 08

 

Dyżury*
poniedziałek: 9.00–12.00
czwartek: 12.00–15.00
piątek: 9.00–12.00prof. dr hab. Mariusz Wołos

Prorektor ds. Nauki

prof. dr hab. Mariusz Wołos

prorektor.nauka@up.krakow.pl
tel. 12 662 60 03

 

Dyżury*
poniedziałek: 9.30–12.30
środa: 12.00–15.00
czwartek: 12.00–15.00


*W celu umówienia terminu spotkania z Władzami Uczelni prosimy o kontakt z właściwym sekretariatem.

 

Komisje rektorskie (kadencja 2016–2020):

Rektorska Komisja ds. Premii, Awansów i Przeszeregowań Administracji i Obsługi

 • mgr Małgorzata Grzelewska – przewodnicząca
 • Barbara Stachowicz
 • mgr Mirosław Słomski
 • dr Jan Ryś – RZ ZNP
 • mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
 • mgr Piotr Kciuk – ZZP UP
 • mgr Robert Dudzik – sekretarz

Rektorska Komisja ds. Pracowników Naukowo-Technicznych i Inżynieryjno-Technicznych

 • dr Paweł Solarz – przewodniczący
 • dr Konrad Meus
 • mgr inż. Tomasz Glos
 • dr Karol Bieniek
 • mgr Wojciech Biernat – RZ ZNP
 • mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
 • inż. Andrzej Trenda – ZZP UP

Rektorska Komisja ds. Pracowników Bibliotecznych oraz Dokumentacji i Informacji Naukowej

 • dr Renata Zając – przewodnicząca
 • mgr Renata Ciesielska-Kruczek
 • mgr Agata Rubiś
 • mgr Kamil Panaś
 • mgr inż. Lucyna Wąs – RZ ZNP
 • mgr Józefa Koziara – KU NSZZ „Solidarność”
 • mgr Bogusław Sorbjan – ZZP UP

Rektorska Komisja ds. Oceny Dorobku Kandydatów na Dyplomowanych Bibliotekarzy oraz Dyplomowanych Pracowników Dokumentacji i Informacji Naukowej

 • prof. dr hab. Mariusz Wołos – przewodniczący
 • prof. dr hab. Piotr Borek
 • dr Iwona Pietrzkiewicz
 • dr Stanisław Skórka
 • mgr Marta Boguś – sekretarz

Rektorska Komisja ds. Pracowników Wydawnictwa i Zespołu Poligrafii

 • mgr Jolanta Grzegorzek – przewodnicząca
 • Mirosław Kotusik
 • mgr inż. Lidia Radwanek – KU NSZZ „Solidarność”
 • dr Ryszard Ślęczka – RZ ZNP
 • mgr Monika Topolnicka-Stolzman  – ZZP UP

Rektorska Komisja ds. Inwentaryzacji i Likwidacji Mienia

Zespół ds. inwentaryzacji

 • mgr Łukasz Bandoła – przewodniczący
 • mgr Mieczysław Więcławek
 • Marek Karski
 • mgr Elżbieta Tynor

Zespół ds. likwidacji mienia

 • mgr Zbigniew Janczulewicz – przewodniczący
 • mgr Wojciech Biernat 
 • mgr Elżbieta Tynor
 • mgr Grzegorz Wajda – sekretarz
 • Marek Karski
 • Jolanta Kilian

Rektorska Komisja ds. Przetargów i Zakupów

Zespół ds. przetargów

 • dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP – przewodniczący
 • dr Grzegorz Rut
 • mgr Tomasz Kolosek
 • mgr inż. Tomasz Wojasiński
 • Dominika Skorny

Zespół ds. zakupów i usług

 • mgr Wojciech Biernat – przewodniczący
 • mgr inż. Przemysław Kowalski
 • mgr Tomasz Kolosek
 • Zbigniew Bodziony

Rektorska Komisja Socjalna

 • prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta – przewodniczący

Zespół ds. bytowych

 • mgr Piotr Kciuk – przewodniczący
 • mgr Karolina Matysik
 • mgr Maria Wierzbiak
 • mgr Agnieszka Kogut
 • mgr Iwona Stankiewicz
 • mgr Stanisław Gonet – KU NSZZ „Solidarność”
 • dr Grzegorz Rut – RZ ZNP
 • mgr Zbigniew Janczulewicz – ZZP UP

Zespół ds. mieszkaniowych

 • mgr inż. Edyta Kowalik – przewodnicząca
 • mgr Katarzyna Sznicer
 • mgr inż. Tomasz Wojasiński
 • mgr Ewa Żołnierek – KU NSZZ „Solidarność”
 • dr hab. Józef Żychowski, prof. UP – RZ ZNP
 • mgr Zbigniew Janczulewicz – ZZP UP

Zespół ds. wczasów i turystyki

 • dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP – przewodniczący
 • mgr Zbigniew Janczulewicz
 • mgr Magdalena Pokrywka – KU NSZZ „Solidarność”
 • mgr Aleksander Gołębiewski – RZ ZNP
 • mgr Rafał Birgiel – ZZP UP

 

Na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego w dniu 25 lutego 2019 r. powołano Pierwszą Radę Uczelni. W jej skład spośród pracowników uczelni weszli:

 • dr hab. inż. Artur Błachowski, prof. UP
 • dr hab. Jacek Chmieliński, prof. UP
 • prof. dr hab. Jan Rydel


Członkami Rady spoza wspólnoty uczelni zostali:

 • dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK – Przewodniczący Rady Uczelni
 • prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
 • prof. dr hab. Dariusz Rott


Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w skład Pierwszej Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa przewodniczący Samorządu Studentów. Funkcję tę obecnie pełni inż. Kamil Firmanty.

Kadencja Pierwszej Rady Uczelni trwa do 31 grudnia 2020 r.

rada.uczelni@up.krakow.pl
tel. 12 662 6042

Komisje senackie (kadencja 2016–2020):

Senacka Komisja Budżetowa

 • prof. dr hab. Kazimierz Karolczak – przewodniczący
 • dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP
 • prof. dr hab. Bogusław Skowronek
 • dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
 • prof. dr hab. Mariusz Wołos
 • dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP
 • prof. dr hab. Bożena Popiołek
 • dr Anna Stolińska
 • prof. dr hab. Piotr Borek
 • dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera
 • dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
 • dr hab. Adam Mikrut, prof. UP
 • mgr inż. Renata Kochanik
 • mgr Małgorzata Grzelewska
 • dr Jan Ryś – ZNP
 • mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
 • mgr Piotr Kciuk – ZZP UP
 • mgr Jakub Pieczara
 • inż. Kamil Firmanty – student
 • Marta Ciupińska – sekretarz

Senacka Komisja ds. Nauki

 • prof. dr hab. Mariusz Wołos – przewodniczący
 • dr Anna Stolińska
 • prof. dr hab. Piotr Borek
 • dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP
 • dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP
 • prof. dr hab. Bożena Popiołek
 • dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
 • prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz
 • prof. dr hab. Andrzej Jaeschke
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga
 • dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP
 • dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP
 • prof. Stanisław Sobolewski
 • prof. dr hab. Marek C. Zdun
 • dr hab. Czesław Kajtoch, prof. UP – KU NSZZ „Solidarność”
 • dr hab. Grażyna Wrona, prof. UP – ZNP
 • dr hab. Jerzy Ciecieląg, prof. UP – ZZP UP
 • mgr Krzysztof Olchawa – doktorant
 • mgr Jan Kałużny – sekretarz

Senacka Komisja ds. Kadry Naukowo-Dydaktycznej

 • dr hab. Robert Stawarz, prof. UP – przewodniczący
 • prof. dr hab. Bożena Muchacka
 • dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP
 • dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, prof. UP
 • prof. dr hab. Bożena Popiołek
 • dr Anna Stolińska
 • prof. dr hab. Piotr Borek
 • prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński
 • dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera
 • dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
 • dr hab. Agnieszka Greń
 • dr Adam Bańdo – ZNP
 • dr hab. Wojciech Bąk, prof. UP – KU NSZZ „Solidarność”
 • dr Paweł Konieczny – ZZP UP
 • mgr Katarzyna Witkowska-Grobelna – doktorantka
 • Karolina Kalemba – studentka
 • mgr Robert Dudzik – sekretarz

Senacka Komisja Dydaktyczna

 • prof. dr hab. Bogusław Skowronek – przewodniczący
 • dr hab. Magdalena Mikołajczyk, prof. UP
 • dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP
 • dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP
 • dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow, prof. UP
 • dr hab. Alicja Walosik, prof. UP
 • dr hab. Anna Zapalec, prof. UP
 • dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP
 • dr Katarzyna Pabis-Cisowska
 • dr Anna Stolińska
 • dr Tomasz Rachwał
 • dr Sebastian Stankiewicz
 • dr Ewa Wójcik – ZNP
 • dr Jan Franczyk – KU NSZZ „Solidarność”
 • dr hab. Jerzy Ciecieląg, prof. UP – ZZP UP
 • mgr Magda Krasicka-Zapał – sekretarz

Senacka Komisja ds. Statutu

 • prof. dr hab. Mariusz Wołos – przewodniczący
 • dr hab. Marek Buś, prof. UP
 • prof. dr hab. Andrzej Jaeschke
 • dr hab. Krzysztof Kraszewski, prof. UP
 • prof. dr hab. Jacek Migdałek
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga
 • prof. dr hab. Jerzy Rajman
 • dr hab. Krzysztof Piksa, prof. UP
 • dr Ewa Fogelzang-Adler
 • dr Łucja Kobroń-Gąsiorowska
 • dr Przemysław Paliwoda
 • mgr Małgorzata Grzelewska
 • dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP – ZNP
 • dr Bogusław Gryszkiewicz – KU NSZZ „Solidarność”
 • mgr Magda Krasicka-Zapał – ZZP UP
 • mgr Mateusz Jamro – doktorant
 • Olena Dyka – studentka
 • mgr Iwona Tomasik – sekretarz

Senacka Komisja ds. Jakości Kształcenia

 • prof. dr hab. Stanisław Koziara – przewodniczący
 • prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska
 • dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP
 • dr hab. Tomasz Bryndal, prof. UP
 • dr Klaudia Cenda-Miedzińska
 • dr Marta Karamańska
 • dr Agnieszka Kowalska
 • dr Agata Nodżak
 • dr Bernadeta Stano
 • dr Stanisław Kowal
 • mgr Marzena Kolarz – doktorantka
 • Joanna Bojarska – studentka
 • mgr Magda Krasicka-Zapał – sekretarz

Senacka Komisja ds. Rozwoju

 • dr hab. Robert Stawarz, prof. UP – przewodniczący
 • prof. dr hab. Bożena Popiołek
 • dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP
 • dr Anna Stolińska
 • prof. dr hab. Piotr Borek
 • dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera
 • dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
 • prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska
 • dr hab. Andrzej Baran, prof. UP
 • dr Łukasz Binkowski
 • mgr Małgorzata Grzelewska
 • mgr Piotr Kciuk
 • mgr Aneta Duda – doktorantka
 • Nataliia Buhera – studentka
 • mgr Małgorzata Martinek – sekretarz

Senacka Komisja ds. Etyki

 • prof. dr hab. Andrzej Skoczowski – przewodniczący
 • dr hab. Leszek Pyra, prof. UP
 • dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa, prof. UP
 • dr hab. Barbara Nowak, prof. UP
 • prof. dr hab. Czesława Piecuch
 • dr hab. Jacek Chmieliński, prof. UP
 • dr hab. Henryk Noga, prof. UP
 • dr hab. Waldemar Szaroma, prof. UP
 • dr hab. Renata Stachura-Lupa
 • mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
 • dr Renata Staśko – ZNP
 • inż. Andrzej Trenda – ZZP UP
 • mgr Robert Dudzik – sekretarz

Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 • dr hab. Maria Ostasz, prof. UP – przewodnicząca
 • prof. dr hab. Tomasz Skrzyński
 • dr hab. Iwona Czaja-Chudyba, prof. UP
 • dr hab. Janusz Gwoździewicz, prof. UP
 • dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
 • dr hab. Antoni Szwed, prof. UP
 • dr Mirosław Niesyto
 • mgr Katarzyna Witkowska-Grobelna – doktorantka
 • mgr Anna Michniewska – doktorantka
 • mgr Monika Noviello – doktorantka
 • mgr Witold Winek – doktorant
 • mgr Beata Hejmej – doktorantka
 • mgr Sylwia Kępa – doktorantka

Senacka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 • prof. dr hab. Jerzy Rajman – przewodniczący
 • prof. dr hab. Roman Kochnowski
 • dr hab. Barbara Nowak, prof. UP
 • dr hab. Tomasz Dobrowolski, prof. UP
 • dr hab. Robert Kościelniak
 • dr Bogusław Gryszkiewicz
 • dr Bogna Sroka-Mucha
 • mgr Jakub Pieczara – doktorant
 • mgr Monika Brudniak – doktorantka
 • mgr Jakub Oliwa – doktorant
 • mgr Marzena Kolarz – doktorantka
 • mgr inż. Magdalena Krupska-Klimczak – doktorantka
 • mgr Monika Zabrocka-Śliwka – doktorantka

Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 • dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP – przewodniczący
 • dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP
 • dr hab. inż. Tomasz Zielonka, prof. UP
 • dr inż. Iwona Sulima
 • dr Rafał Abramciów
 • dr Bogumił Naleziński
 • mgr Anna Wywioł
 • Weronika Ciałowicz – studentka
 • Paweł Grzesiak – student
 • Iwona Konieczna – studentka
 • Artur Lechowicz – student
 • Marcin Łubiński – student
 • Julita Wojciechowska – studentka

Senacka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 • dr hab. Tomasz Bryndal, prof. UP – przewodniczący
 • dr hab. Piotr Czerski, prof. UP
 • dr Agata Tasak
 • dr Łukasz Albański
 • dr Karol Juszka
 • dr Tomasz Szybisty
 • mgr Jakub Zychowicz
 • Dominika Bek – studentka
 • Nataliia Buhera – studentka
 • Karolina Kalemba – studentka
 • Magdalena Mikołajczyk – studentka
 • Klaudia Pajura – studentka
 • Paulina Pieróg – studentka

Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

 • dr hab. Inga Kawka, prof. UP – przewodnicząca
 • dr hab. Iwona Czaja-Chudyba, prof. UP
 • dr hab Anna Ślósarz, prof UP
 • prof. dr hab. Romuald Oramus
 • prof. dr hab. Jan Rydel
 • dr hab. inż. Agnieszka Twardowska, prof. UP
 • dr Urszula Kosielińska-Grabowska
 • dr Piotr Łubiński
 • mgr Sylwia Kępa – doktorantka
 • Iwona Konieczna – studentka

Senacka Komisja ds. Regulaminu Studiów

 • prof. dr hab. Bogusław Skowronek – przewodniczacy
 • dr hab. Grażyna Wrona, prof. UP
 • dr hab. Robert Kłaczyński, prof. UP
 • dr hab. Mariusz Misztal, prof. UP
 • prof. dr hab. Jerzy Rajman
 • dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP
 • dr Beata Długosz
 • dr Magdalena Grochowalska
 • dr Agnieszka Kowalska
 • dr inż. Krzysztof Bryła
 • mgr Jakub Pieczara – doktorant
 • Marcin Łubiński – studentka
 • prawnik
 • mgr Magda Krasicka-Zapał – sekretarz

 

prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego

prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

rektor@up.krakow.pl
tel. 12 662 60 03

 

Dyżury*
poniedziałek: 11.00–14.00
czwartek: 9.00–12.00


*W celu umówienia terminu spotkania z JM Rektorem prosimy o kontakt z sekretariatem.