Dyrektor Instytutu Biologii
dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP
agnieszka.gren@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej
dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP
ewa.mlynarczyk@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii
prof. dr hab. Janusz Majcherek
janusz.majcherek@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Fizyki
dr hab. Andrzej Baran, prof. UP
andrzej.baran@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Geografii
dr hab. Tomasz Rachwał
tomasz.rachwal@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Grafiki i Wzornictwa
prof. dr hab. Grażyna Brylewska
grazyna.brylewska@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki
dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska
agnieszka.chlosta-sikorska@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Informatyki
prof. dr hab. Władimir Mitiuszew
wladimir.mitiuszew@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej
dr hab. Małgorzata Wielek-Mandrela, prof. UP
malgorzata.wielek-mandrela@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Matematyki
prof. dr hab. Tomasz Szemberg
tomasz.szemberg@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie
prof. dr hab. Olga Wasiuta
olga.wasiuta@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Nauk o Informacji
dr hab. Michał Rogoż, prof. UP
michal.rogoz@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Nauk o Wychowaniu
dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP
andrzej.ryk@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych
dr hab. inż. Krzysztof Mroczka, prof. UP
krzysztof.mroczka@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Neofilologii
dr hab. Mariusz Misztal, prof. UP
mariusz.misztal@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
prof. dr hab. Bożena Muchacka
bozena.muchacka@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej
dr hab. Danuta Wolska, prof. UP
danuta.wolska@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Politologii
prof. dr hab. Andrzej Jaeschke
andrzej.jaeschke@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii
prof. dr hab. Andrzej Piasecki
andrzej.piasecki@up.krakow.pl

Pełniący obowiązki Dyrektora Instytutu Psychologii
dr Rafał Abramciów
rafal.abramciow@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych
dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP
norbert.pikula@up.krakow.pl

Dyrektor Instytutu Sztuki Mediów
dr hab. Jakub Pierzchała
jakub.pierzchala@up.krakow.pl

mgr Małgorzata Grzelewska

Kanclerz Uniwersytetu Pedagogicznego

mgr Małgorzata Grzelewska

kanclerz@up.krakow.pl
telefon 12 662 60 08

W celu umówienia terminu spotkania prosimy o kontakt z sekretariatem.dr inż. Andrzej Pikulski

Zastępca Kanclerz Uniwersytetu Pedagogicznego

dr inż. Andrzej Pikulski

andrzej.pikulski@up.krakow.pl
telefon 12662 6055

W celu umówienia terminu spotkania prosimy o kontakt z sekretariatem.

prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego

prof. dr hab. Kazimierz Karolczakrektor@up.krakow.pl
telefon 12 662 60 03

 

Dyżury*
poniedziałek: 11.00–14.00
czwartek: 9.00–12.00


* W celu umówienia terminu spotkania z Jego Magnificencją prosimy o kontakt z sekretariatem.

 

dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP

Prorektor ds. Studenckich

dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UPprorektor.studenci@up.krakow.pl
telefon 12 662 60 06

 

Dyżury*
poniedziałek: 12.00–15.00
wtorek: 13.00–15.00
środa: 10.30–12.30prof. dr hab. Bogusław Skowronek

Prorektor ds. Kształcenia

prof. dr hab. Bogusław Skowronekprorektor.ksztalcenie@up.krakow.pl
telefon 12 662 60 06

 

Dyżury*
poniedziałek: 9.00–12.00
środa: 11.00–12.30
czwartek: 9.00–11.00dr hab. Robert Stawarz, prof. UP

Prorektor ds. Rozwoju

dr hab. Robert Stawarz, prof. UPprorektor.rozwoj@up.krakow.pl
telefon 12 662 60 08

 

Dyżury*
poniedziałek: 9.00–12.00
czwartek: 12.00–15.00
piątek: 9.00–12.00prof. dr hab. Mariusz Wołos

Prorektor ds. Nauki

prof. dr hab. Mariusz Wołosprorektor.nauka@up.krakow.pl
telefon 12 662 60 03

 

Dyżury*
poniedziałek: 9.30–11.00
środa: 12.00–15.00
czwartek: 8.00–11.00


* W celu umówienia terminu spotkania z Władzami Uczelni prosimy o kontakt z właściwym sekretariatem.

 

Skład Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego na kadencję 2016–2020

 

Członkowie Senatu z głosem stanowiącym

prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP
prof. dr hab. Bogusław Skowronek
dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
prof. dr hab. Mariusz Wołos
dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP
dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP
dr Anna Stolińska
prof. dr hab. Bożena Popiołek
prof. dr hab. Piotr Borek
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
prof. dr hab. Andrzej Kozera
prof. dr hab. Aleksandra Budrewicz
dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP
dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UP
dr hab. Aurelia Kotkiewicz, prof. UP
dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP
dr hab. Małgorzata Nowakowska, prof. UP
dr hab. Leszek Pyra, prof. UP
prof. dr hab. Andrzej Jaeschke
prof. dr hab. Zdzisław Noga
prof. dr hab. Jerzy Rajman
prof. dr hab. Bożena Muchacka
dr hab. Katarzyna Parys, prof. UP
dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP
dr hab. Rafał Solewski, prof. UP
dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP
dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP
dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP
dr hab. inż. Krzysztof Mroczka, prof. UP
prof. dr hab. inż. Krystyna Kuźniar
dr Tomasz Szybisty
dr Julia Wilczyńska
dr Beata Malczewska
dr Ewa Fogelzang-Adler
dr Marek Banach
dr Stanisław Kowal
dr Hanna Stępniewska-Gębik
dr hab. Tomasz Rachwał
dr Przemysław Paliwoda
mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
mgr Barbara Barszcz-Przełożny
mgr Ewa Żołnierek
mgr Jan Fróg
mgr inż. Magdalena Krupska-Klimczak
mgr Jakub Pieczara
Joanna Bojarska
Dariusz Cherjan
inż. Kamil Firmanty
Aleksandra Kloc
Kamila Kowalczyk
Artur Lechowicz
Mateusz Tokarz

 

Członkowie Senatu z głosem doradczym

mgr Małgorzata Grzelewska – Kanclerz
mgr Małgorzata Saletra – Kwestor
dr Stanisław Skórka – Dyrektor Biblioteki Głównej
dr Mirosław Boruta Krakowski – KU NSZZ „Solidarność”
dr Jan Ryś – ZNP
mgr Piotr Kciuk – ZZP UP

 

Rada Uczelni

 

Członkowie spośród wspólnoty uczelni

dr hab. inż. Artur Błachowski, prof. UP
dr hab. Jacek Chmieliński, prof. UP
prof. dr hab. Jan Rydel

 

Członkowie spoza wspólnoty uczelni

dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK – Przewodniczący Rady Uczelni
prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
prof. dr hab. Dariusz Rott


Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w skład Pierwszej Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa przewodniczący Samorządu Studentów. Funkcję tę obecnie pełni Kamila Kowalczyk.

Kadencja Pierwszej Rady Uczelni trwa do 31 grudnia 2020 roku.

radauczelni@up.krakow.pl
telefon 12 662 6042