SEMESTR ZIMOWY1 października 2018 – 24 lutego 2019
zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 1 października 2018 – 21 grudnia 2018*
7 stycznia 2019 – 27 stycznia 2019

* dodatkowe dni wolne od zajęć:
2 listopada 2018
uroczysta inauguracja roku akademickiego
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników)
12 października 2018
ferie zimowe 22 grudnia 2018 – 6 stycznia 2019
dni przeznaczone na ewentualne uzupełnienie zajęć dydaktycznych, które muszą być zrealizowane w ramach piętnastotygodniowego semestru (również odrobienia/nadrobienia zajęć) 28–29 stycznia 2019
zimowa sesja egzaminacyjna 30 stycznia 2019 – 10 lutego 2019
przerwa międzysemestralna 11 lutego 2019 – 17 lutego 2019
poprawkowa sesja egzaminacyjna 18 lutego 2019 – 24 lutego 2019
SEMESTR LETNI25 lutego 2019 – 30 września 2019
zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 25 lutego 2019 – 18 kwietnia 2019
24 kwietnia 2019 – 16 czerwca 2019*

* dodatkowe dni wolne od zajęć:
2 maja 2019
ferie wiosenne 19 kwietnia 2019 – 23 kwietnia 2019
Święto Uczelni
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników)
10 maja 2019
letnia sesja egzaminacyjna 17 czerwca 2019 – 30 czerwca 2019*

centralny egzamin z języka obcego dla studentów drugiego roku studiów stacjonarnych I stopnia: 24 czerwca 2019

* przerwa w sesji 20 czerwca 2019 – Boże Ciało
wakacje letnie
(w tym praktyki przewidziane w planie studiów)
1 lipca 2019 – 30 września 2019
poprawkowa sesja egzaminacyjna 6 września 2019 – 15 września 2019
okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku 2018/2019 16 września 2019 – 30 września 2019

Organizację roku akademickiego 2018/2019 na studiach niestacjonarnych ustalają Dziekani poszczególnych Wydziałów.

Podstawa prawna: Decyzja nr R/D.0201-8/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019

 

SEMESTR ZIMOWY1 października 2019 – 23 lutego 2020
zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 1 października 2019 – 20 grudnia 2019
7 stycznia 2020 – 29 stycznia 2020
uroczysta inauguracja roku akademickiego
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników)
14 października 2019
ferie zimowe (przerwa świąteczna) 21 grudnia 2019 – 6 stycznia 2020
czas przeznaczony na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych, które nie mieszczą się w harmonogramach (odrobienie/nadrobienie zajęć) – brakujące zajęcia poniedziałkowe 28–29 stycznia 2020
zimowa sesja egzaminacyjna 30 stycznia 2020 – 9 lutego 2020
przerwa międzysemestralna 10 lutego 2020 – 16 lutego 2020
poprawkowa sesja egzaminacyjna 17 lutego 2020 – 23 lutego 2020
SEMESTR LETNI24 lutego 2020 – 30 września 2020
zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 24 lutego 2020 – 8 kwietnia 2020
15 kwietnia 2020 – 19 czerwca 2020*

* dodatkowe dni wolne od zajęć:
12 czerwca 2020
ferie wiosenne (przerwa świąteczna) 9 kwietnia 2020 – 14 kwietnia 2020
Święto Uczelni
(dzień wolny od zajęć dydaktycznych – obowiązkowy udział w uroczystości studentów i pracowników)
11 maja 2020
letnia sesja egzaminacyjna 20 czerwca 2020 – 30 czerwca 2020*

centralny egzamin z języka obcego dla studentów drugiego roku studiów stacjonarnych I stopnia: 22 czerwca 2020
wakacje letnie
(w tym praktyki przewidziane w planie studiów)
1 lipca 2020 – 30 września 2020
poprawkowa sesja egzaminacyjna 7 września 2020 – 13 września 2020
okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku 2019/2020 14 września 2020 – 22 września 2020

Organizację roku akademickiego 2019/2020 na studiach niestacjonarnych ustalają dyrektorzy instytutów.

Podstawa prawna
Decyzja nr R/D.0201-8/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020