prof. dr hab. Zdzisław Noga

Dziekan Wydziału Humanistycznego

prof. dr hab. Zdzisław Noga

dz_hum@up.krakow.pl
tel. 12 662 60 95prof. dr hab. Bogusław Skowronek

Dziekan Wydziału Filologicznego

prof. dr hab. Bogusław Skowronek

dz.fil@up.krakow.pl
tel. 12 662 64 17dr hab. Zofia Szarota, prof. UP

Dziekan Wydziału Pedagogicznego

dr hab. Zofia Szarota, prof. UP

dziekwp@up.krakow.pl
tel. 12 662 61 06prof. dr hab. Zbigniew Długosz

Dziekan Wydziału Geograficzno-Biologicznego

prof. dr hab. Zbigniew Długosz

zdlugosz@up.krakow.pl
tel. 12 662 61 01dr Anna Stolińska

p.o. Dziekana Wydziału Matematyczno-Fizyczno-Technicznego

dr Anna Stolińska

anna.stolinska@up.krakow.pl
tel. 12 662 61 12dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP

Dziekan Wydziału Sztuki

dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP

alicjap@up.krakow.pl
tel. 12 662 61 41

Komisje rektorskie (kadencja 2012-2016):

Rektorska Komisja ds. Premii, Awansów i Przeszeregowań Administracji i Obsługi

 • mgr Monika Topolnicka-Stolzman – przewodnicząca
 • mgr Jan Kałużny
 • mgr Teresa Jeszke
 • mgr Jan Fróg – NSZZ „Solidarność”
 • mgr Teresa Heichel-Szaran – ZNP
 • mgr Adrian Tomasik – ZZP
 • mgr Robert Dudzik – sekretarz

Rektorska Komisja ds. Pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych

 • dr hab. Jerzy Ciecieląg, prof. UP – przewodniczący
 • dr hab. inż. Krzysztof Mroczka, prof. UP
 • dr Karol Bieniek
 • mgr Jan Fróg – NSZZ „Solidarność”
 • mgr Leszek Żyła – ZNP
 • inż. Andrzej Trenda – ZZP

Rektorska Komisja ds. Pracowników bibliotecznych oraz Dokumentacji i Informacji Naukowej

 • dr Renata Zając – przewodnicząca
 • mgr Agata Rubiś
 • mgr Ewa Tłuczek
 • mgr Miroslav Uram
 • mgr Józefa Koziara – NSZZ „Solidarność”
 • mgr Anna Sobol – ZNP
 • mgr Marek Glogier – ZZP

Rektorska Komisja ds. Pracowników Wydawnictwa i Zespołu Poligrafii

 • mgr Jolanta Grzegorzek – przewodnicząca
 • Mirosław Kotusik
 • mgr Karina Olesiak – NSZZ „Solidarność”
 • dr Adam Ruta – ZNP
 • inż. Urszula Mićków – ZZP

Rektorska Komisja ds. Inwentaryzacji

 • mgr Łukasz Bandoła – przewodniczący
 • dr Włodzimierz Śmiga
 • mgr Marian Pasternak
 • Wiesława Suder

Rektorska Komisja ds. Strategii Rozwoju Uczelni

 • prof. dr hab. Michał Śliwa – przewodniczący
 • prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
 • dr hab. Janusz Majcherek, prof. UP
 • dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
 • dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP
 • prof. UP Marek Sajduk
 • dr hab. Magdalena Mikołajczyk, prof. UP
 • dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, prof. UP
 • dr hab inż. Artur Błachowski, prof. UP
 • mgr Iwona Tomasik
 • mgr Monika Topolnicka-Stolzman
 • mgr Jan Kałużny

Rektorska Komisja ds. Ochrony i Likwidacji Mienia

 • mgr Stanisław Gonet – przewodniczący
 • dypl. ekon. Marta Ciupińska
 • mgr Elżbieta Tynor
 • mgr Wojciech Biernat
 • mgr Zbigniew Janczulewicz
 • Zbigniew Bodziony
 • mgr Wacław Warzecha
 • Jolanta Kilian

Rektorska Komisja ds. Praktyk Pedagogicznych

 • dr hab. Krzysztof Kraszewski, prof. UP – przewodniczący
 • dr Ewa Dyduch
 • dr Bożena Olik-Pawlik
 • dr Danuta Piróg
 • dr Piotr Kołodziej
 • dr Danuta Topa
 • dr Stanisław Kowal
 • mgr Mieczysław Lechowski
 • mgr Monika Topolnicka-Stolzman – sekretarz

Rektorska Komisja ds. Przetargów

 • dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP – przewodniczący
 • dr Łukasz Kozera
 • dr Andrzej Gurbiel
 • mgr inż. Tomasz Wojasiński
 • inż. Andrzej Trenda – sekretarz

Rektorska Komisja Socjalna

 • dr hab. Bartłomiej Pokrzywka, prof. UP – przewodniczący

  zespół ds. bytowych

  • mgr Piotr Kciuk – przewodniczący
  • mgr Katarzyna Kochmańska
  • mgr Teresa Heichel-Szaran
  • mgr Iwona Stankiewicz
  • mgr Stanisław Gonet – NSZZ „Solidarność”
  • mgr Helena Ples – ZNP
  • mgr Zbigniew Janczulewicz – ZZP

  zespół ds. mieszkaniowych

  • mgr Teresa Jeszke – przewodnicząca
  • mgr Marian Pasternak
  • mgr inż. Tomasz Wojasiński
  • mgr Ewa Żołnierek – NSZZ „Solidarność”
  • mgr Zbigniew Janczulewicz – ZZP
  • dr hab. Józef Żychowski, prof. UP – ZNP

  zespół ds. wczasów i turystyki

  • dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP – przewodniczący
  • mgr Zbigniew Janczulewicz
  • dr Jolanta Urbanek – NSZZ „Solidarność”
  • mgr Teresa Heichel-Szaran – ZNP
  • mgr Rafał Birgiel – ZZP

Rektorska Komisja ds. Zakupów Administracyjnych i Usług

 • mgr Wojciech Biernat – przewodniczący
 • inż. Andrzej Trenda
 • mgr Iwona Stankiewicz
 • mgr Łukasz Bandoła
 • Zbigniew Bodziony

Rektorska Komisja ds. Zakupów i Usług dla wszystkich projektów realizowanych w Uczelni

 • dr hab. Bartłomiej Pokrzywka, prof. UP – przewodniczący
 • dr Robert Kłaczyński
 • mgr Alicja Kopeć-Mika
prof. dr hab. Michał Śliwa

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego

prof. dr hab. Michał Śliwa

rektor@up.krakow.pl
tel. 12 662 60 03

 

Dyżury*
wtorek: 12.00–14.00
piątek: 12.00–14.00


*W celu umówienia terminu spotkania z JM Rektorem prosimy o kontakt z sekretariatem.

 

Komisje senackie (kadencja 2012–2016):

Senacka Komisja Budżetowa

 • prof. dr hab. Michał Śliwa
 • prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
 • dr hab. Jan Suchanicz, prof. UP
 • dr hab. Jerzy Waligóra, prof. UP
 • prof. dr hab. Zbigniew Długosz
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga
 • dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP
 • prof. dr hab. Bogusław Skowronek
 • dr Anna Stolińska
 • dr hab. Zofia Szarota, prof. UP
 • dr hab. Adam Mikrut, prof. UP
 • mgr Monika Topolnicka-Stolzman
 • mgr inż. Renata Kochanik
 • dr Jan Ryś – ZNP
 • mgr Jan Fróg – NSZZ „Solidarność”
 • mgr Piotr Kciuk – ZZP
 • mgr Kinga Kraska
 • stud. Mateusz Osękowski
 • dypl. ekon. Marta Ciupińska – sekretarz

Senacka Komisja ds. Nauki

 • prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
 • prof. dr hab. Zbigniew Długosz
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga
 • dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP
 • prof. dr hab. Bogusław Skowronek
 • dr Anna Stolińska
 • dr hab. Zofia Szarota, prof. UP
 • prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz
 • dr hab. Zbigniew Kwiasowski, prof. UP
 • dr hab. Ryszard Siwek, prof. UP
 • prof. dr hab. Marek C. Zdun
 • dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
 • prof. dr hab. Piotr Borek
 • mgr Anna Poduszyńska
 • dr hab. Czesław Kajtoch, prof. UP – NSZZ „Solidarność”
 • dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP – ZNP
 • dr hab. Jerzy Ciecieląg, prof. UP – ZZP
 • mgr Anna Wójtowicz – sekretarz

Senacka Komisja ds. Kadry Naukowo-Dydaktycznej

 • prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński
 • prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
 • prof. dr hab. Zbigniew Długosz
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga
 • dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP
 • prof. dr hab. Bogusław Skowronek
 • dr Anna Stolińska
 • dr hab. Zofia Szarota, prof. UP
 • prof. dr hab. Józef Łaptos
 • prof. dr hab. Bożena Muchacka
 • dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, prof. UP
 • mgr Mateusz Kamionka
 • stud. Piotr Kondraciuk
 • dr Marek Guzik – ZNP
 • dr hab. Wojciech Bąk – NSZZ „Solidarność”
 • dr Paweł Konieczny – ZZP
 • mgr Robert Dudzik – sekretarz

Senacka Komisja Dydaktyczna

 • dr hab. Jerzy Waligóra, prof. UP
 • dr Anna Stolińska
 • dr hab. Grażyna Wrona, prof. UP
 • dr hab. Maria Wasilewska, prof. UP
 • dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP
 • dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
 • prof. dr hab. Jacek Migdałek
 • dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP
 • dr hab. Kazimierz Mrówka, prof. UP
 • dr Tomasz Rachwał
 • dr Danuta Topa
 • dr Ewa Wójcik – ZNP
 • dr Agnieszka Lasota – NSZZ „Solidarność”
 • dr hab. Jerzy Ciecieląg, prof. UP – ZZP
 • mgr Monika Topolnicka-Stolzman – sekretarz

Senacka Komisja ds. Statutu

 • dr hab. Jerzy Waligóra, prof. UP
 • prof. dr hab. Jacek Migdałek
 • prof. dr hab. Andrzej Piasecki
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga
 • dr hab. Marek Buś, prof. UP
 • mgr Jan Kałużny
 • mgr Wacław Warzecha
 • dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP – ZNP
 • dr Bogusław Gryszkiewicz – NSZZ „Solidarność”
 • mgr Magda Krasicka-Zapał – ZZP
 • mgr Kinga Kraska
 • stud. Justyna Staniszewska
 • mgr Iwona Tomasik – sekretarz

Senacka Komisja ds. Jakości Kształcenia

 • prof. dr hab. Stanisław Koziara
 • dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP
 • dr hab. Teresa Bujnowska, prof. UP
 • dr hab. Jacek Chmieliński, prof. UP
 • dr hab. Magdalena Mikołajczyk, prof. UP
 • dr hab. Iwona Czaja-Chudyba, prof. UP
 • dr Małgorzata Chrobak
 • dr Tomasz Bryndal
 • mgr Magdalena Krupska
 • stud. Justyna Staniszewska

Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

 • dr hab. Teresa Muryn, prof. UP
 • prof. dr hab. Kazimierz Gajda
 • dr hab. Stanisław Kilian, prof. UP
 • dr hab. Barbara Obtułowicz, prof. UP
 • dr hab. Bożena Wójtowicz, prof. UP
 • dr Renata Staśko
 • dr Magdalena Campion
 • dr Grzegorz Nycz
 • mgr Katarzyna Jażdżyńska
 • stud. Arkadiusz Burda

Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 • dr hab. inż. Kazimierz Jaracz, prof. UP
 • dr hab. Hubert Chudzio
 • mgr Jakub Knap
 • dr Marek Batorski
 • dr Bartłomiej Zyśk
 • dr Anna Panek
 • stud. Sabina Rabiej
 • stud. Piotr Kondraciuk
 • stud. Arkadiusz Burda
 • stud. Paulina Gołąb
 • stud. Piotr Homa
 • stud. Przemysław Kłonica

Senacka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

 • dr Agata Tasak
 • dr Wanda Matras-Mastalerz
 • mgr Anna Zabdyrska
 • dr inż. Witold Warcholik
 • dr Justyna Wojniak
 • stud. Piotr Leśniak
 • stud. Wojciech Ochman
 • stud. Krzysztof Szymbor
 • stud. Kamil Firmanty

Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 • dr hab. Andrzej Essen, prof. UP
 • dr hab. Czesław Kajtoch, prof. UP
 • dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UP
 • dr Anita Buczek-Zawiła
 • dr Stanisław Cholewa
 • dr Ewa Żmijewska
 • mgr Joanna Paluch
 • mgr Martyna Błaszczyk
 • mgr Katarzyna Jażdżyńska
 • mgr Krzysztof Barcik

Senacka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

 • prof. dr hab. Jerzy Rajman
 • dr hab. Maria Ostasz, prof. UP
 • dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
 • dr hab. Grażyna Gunia, prof. UP
 • dr hab. Wojciech Bąk
 • dr Jakub Pierzchała
 • mgr inż. Marta Batoryna
 • mgr Magdalena Semla
 • mgr Michał Apollo
 • mgr Marek Żołądek

Senacka Komisja ds. Regulaminu studiów

 • dr hab. Jerzy Waligóra, prof. UP
 • prof. dr hab. Jerzy Rajman
 • dr hab. Mariusz Misztal, prof. UP
 • dr hab. Teresa Bujnowska, prof. UP
 • dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP
 • dr Ryszard Ślęczka
 • dr Marek Guzik
 • mgr Kinga Kraska
 • stud. Gabriela Dziubek
 • mgr Wacław Warzecha
 • mgr Monika Topolnicka-Stolzman – sekretarz

Senacka Komisja ds. Etyki

 • dr hab. Jacek Chmieliński, prof. UP
 • dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa, prof. UP
 • dr hab. inż. Wanda Wilczyńska-Michalik, prof. UP
 • dr hab. Magdalena Mikołajczyk, prof. UP
 • mgr Robert Dudzik
 • mgr Jan Fróg – NSZZ „Solidarność”
 • dr Jan Ryś – ZNP
 • inż. Andrzej Trenda – ZZP

Senat Uniwersytetu Pedagogicznego (kadencja 2012–2016):

Członkowie Senatu z głosem stanowiącym

 • prof. dr hab. Michał Śliwa
 • prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
 • dr hab. Jan Suchanicz, prof. UP
 • dr hab. Jerzy Waligóra, prof. UP
 • prof. dr hab. Zbigniew Długosz
 • prof. dr hab. Zdzisław Noga
 • dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP
 • prof. dr hab. Bogusław Skowronek
 • dr Anna Stolińska
 • dr hab. Zofia Szarota, prof. UP
 • prof. dr hab. Tadeusz Gadacz
 • prof. dr hab. Józef Łaptos
 • prof. dr hab. Jerzy Rajman
 • prof. dr hab. Marek Wilczyński
 • dr hab. Zbigniew Kwiasowski, prof. UP
 • dr hab. Adam Mikrut, prof. UP
 • prof. dr hab. Bożena Muchacka
 • prof. dr hab. Piotr Borek
 • dr hab. Marek Buś, prof. UP
 • prof. dr hab. Stanisław Koziara
 • dr hab. Mariusz Misztal, prof. UP
 • dr hab. Ryszard Siwek, prof. UP
 • dr hab. Roman Malarz, prof. UP
 • dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP
 • dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
 • dr hab. Jacek Chmieliński, prof. UP
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Jura
 • prof. dr hab. Jacek Migdałek
 • prof. Romuald Oramus
 • dr hab. Halina Cader-Pawłowska, prof. UP
 • dr hab. Magdalena Mikołajczyk, prof. UP
 • dr Wanda Jakubaszek
 • dr Ewa Żmijewska
 • dr hab. Aleksandra Budrewicz
 • dr Michał Rogoż
 • dr Marek Guzik
 • dr inż. Paweł Kurtyka
 • dr Bernadeta Stano
 • mgr Anna Fertner
 • mgr Jan Fróg
 • mgr Jan Kałużny
 • mgr Kinga Kraska
 • mgr Marek Żołądek
 • stud. Małgorzata Boguń
 • Arkadiusz Burda
 • Marcin Chudoba
 • Olha Dyakiv
 • Alina Greliak
 • Aleksandra Gryl
 • Piotr Kondraciuk
 • Katarzyna Mikrut
 • Mateusz Osękowski
 • Ilona Sieradzka

Członkowie Senatu z głosem doradczym

 • dr Stanisław Skórka
 • mgr inż. Renata Kochanik
 • mgr Monika Topolnicka-Stolzman
 • dr Jan Ryś – ZNP
 • mgr Ewa Żołnierek – KU NSZZ „Solidarność”
 • mgr Piotr Kciuk – ZZP UP
prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej

prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

prorektor@up.krakow.pl
tel. 12 662 60 08

 

Dyżury*
poniedziałek: 12.00–14.00
środa: 11.30–13.00
czwartek: 8.30–10.00dr hab. Jan Suchanicz, prof. UP

Prorektor ds. Studenckich

dr hab. Jan Suchanicz, prof. UP

prorektorzy@up.krakow.pl
tel. 12 662 60 06

 

Dyżury*
poniedziałek: 10.00–12.00
wtorek: 9.00–11.00
czwartek: 9.00–11.00dr hab. Jerzy Waligóra, prof. UP

Prorektor ds. Kształcenia

dr hab. Jerzy Waligóra, prof. UP

prorektorzy@up.krakow.pl
tel. 12 662 60 06

 

Dyżury*
poniedziałek: 10.30–13.00
wtorek: 11.00–13.00
czwartek: 11.00–13.00


*W celu umówienia terminu spotkania z Władzami Uczelni prosimy o kontakt z właściwym sekretariatem.