Okręg wyborczy  Data  Godzina  Adres  Sala  Dyżurujący
 dziedzina
 nauk inżynieryjno-technicznych
 25 lutego 2020
 26 lutego 2020
 28 lutego 2020
 2 marca 2020

 11.00–12.00

 ul. Podchorążych 2  401N  mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
 dziedzina sztuki  24–28 lutego 2020
 2 marca 2020
 8.00–15.00  ul. Mazowiecka 43  23  Agnieszka Łudzik
 dziedzina nauk humanistycznych  24 lutego 2020
 26 lutego 2020
 27 lutego 2020
 27 lutego 2020
 10.00–11.00
 10.00–12.00
 9.00–10.00
 12.00–15.00
 ul. Podchorążych 2

 307
 340
 307
 570

 dr Paweł Sznajder
 dr hab. Krzysztof Polek, prof. UP; mgr Zbigniew Razowski
 dr Paweł Sznajder
 dr hab. Renata Dźwigoł, dr Marcin Piątek
 dziedzina nauk społecznych

 24 lutego 2020
 25 lutego 2020
 26 lutego 2020
 28 lutego 2020
 2 marca 2020

 12.00–14.30
 8.00–10.00
 12.30–15.00
 9.30–11.00
 10.30–12.00
 ul. Podchorążych 2  226
 177
 226
 226
 226

 mgr Mateusz Bodzek
 mgr Jan Fróg
 Artur Lechowicz
 dr hab. Dariusz Adamczyk, prof. UP
 dr Ewa Fogelzang-Adler
 dziedzina nauk ścisłych
 i przyrodniczych

 24 lutego 2020
 27 lutego 2020
 2 marca 2020

 11.00–12.45
 11.00–15.00
 10.00–14.00
 ul. Podchorążych 2  105
 505
 201N
 dr Mirosława Sajka
 dr Grzegorz Stachowski
 dr hab. Robert Kościelniak
 pracownicy dydaktyczni
 niedeklarujący przynależności
 do określonej dyscypliny
 25 lutego 2020
 26 lutego 2020
 28 lutego 2020
 2 marca 2020
 11.00–12.00  ul. Podchorążych 2  401N  mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
 pracownicy niebędący
 nauczycielami akademickimi
 24 lutego 2020
 25 lutego 2020
 25 lutego 2020
 26 lutego 2020
 28 lutego 2020
 28 lutego 2020
 2 marca 2020
 11.30–13.30
 9.00–10.30
 11.00–12.00
 11.00–12.00
 11.30–13.00
 11.00–12.00
 11.00–12.00
 ul. Podchorążych 2  49
 49
 401N
 401N
 49
 401N
 401N
 mgr inż. Lidia Radwanek
 mgr inż. Lidia Radwanek
 mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
 mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
 mgr inż. Lidia Radwanek
 mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
 mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz

 Dyżury komisji wyborczych dla poszczególnych okręgów wyborczych w dniach 24 lutego – 2 marca 2020 roku (pdf)

 

Od 24 lutego do 2 marca 2020 roku

  1. Zgłaszanie kandydatów:
    • w wyborach elektorów do wyboru rektora oraz
    • w wyborach do Senatu.
  2. Składanie deklaracji wyboru okręgu wyborczego dla pracowników, którzy wskazali dwie dyscypliny po 50% aktywności naukowo-badawczej i nie złożyli deklaracji przynależności do rady dyscypliny.

 

Wybory elektorów do wyborów rektora oraz wybory do Senatu

4 marca 2020 roku
okręg wyborczy: dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
godzina 9.00 (Kuria A)
godzina 10.00 (Kuria B)

4 marca 2020 roku
okręg wyborczy: dziedzina sztuki
godzina 11.00 (Kuria A)
godzina 14.00 (Kuria B)

5 marca 2020 roku
okręg wyborczy: dziedzina nauk humanistycznych
godzina 9.00 (Kuria A)
godzina 13.00 (Kuria B)

6 marca 2020 roku
okręg wyborczy: dziedzina nauk społecznych
godzina 10.00 (Kuria A)

9 marca 2020 roku
okręg wyborczy: dziedzina nauk społecznych
godzina 10.00 (Kuria B)

10 marca 2020 roku
okręg wyborczy: dziedzina nauki przyrodniczych i ścisłych
godzina 9.00 (Kuria A)
godzina 12.00 (Kuria B)

11 marca 2020 roku
okręg wyborczy: pracownicy dydaktyczni
godzina 10.00

12 marca 2020 roku
pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
godzina 10.00

Kuria A – prof. i prof. uczelni
Kuria B – badawczo-dydz. bez prof.

 

 

20 marca 2020 roku
Zebranie elektorów i zgłaszanie kandydatów na kandydatów na rektora przez elektorów

do 20 marca 2020 roku
Przekazanie Senatowi listy kandydatów na kandydatów na rektora zgłaszanych przez Radę Uczelni

23 marca 2020 roku
Posiedzenie Senatu – zgłaszanie przez senatorów kandydatów na kandydatów na rektora oraz podjęcie decyzji odnośnie do rozmowy z kandydatami (lub nie) na forum Senatu. Wybór przewodniczącego kolegium elektorów

do 27 marca 2020 roku
Złożenie zgody na kandydowanie na stanowisko rektora przez kandydatów na kandydatów na rektora

30 marca 2020 roku
Nadzwyczajne posiedzenie Senatu – rozmowa (ewentualna) z kandydatami i głosowanie (zaopiniowanie kandydatów)

do 6 kwietnia 2020 roku
Wskazanie kandydatów na rektora przez Radę Uczelni – przekazanie listy do Uczelnianej Komisji Wyborczej

od 7 do 14 kwietnia 2020 roku
Kampania wyborcza kandydatów na rektora

8 kwietnia 2020 roku
Debata ogólnouczelniana

16 kwietnia 2020 roku
Wybory rektora

do 8 maja 2020 roku
Wybory do rad instytutów

do 8 maja 2020 roku
Rekomendacje kandydatów na stanowisko dyrektora

26 czerwca 2020 roku
Zakończenie okresu wyborczego i rekomendacji

 

Kalendarz wyborczy (pdf)

Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej

Przewodniczący  
dr hab. inż. Krzysztof Mroczka, prof. UP


dr hab. Marek Pieniążek, prof. UP
dr hab. Iwona Sulima, prof. UP
dr Damian Gil
dr inż. Wojciech Folta
mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
mgr inż. Lidia Radwanek
Natalia Buhera – studentka
mgr Sylwia Sławińska – doktorantka 

 

Kalendarz wyborczy

Kalendarz wyborczy został uchwalony Uchwałą nr 1/13.11.2019 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie Regulaminu wyborów elektorów do wyboru rektora oraz Kalendarza wyborczego, a znowelizowany Uchwałą nr 7/27.01.2020 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 27 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Senatu – nr 1/13.11.2019 z 13 listopada 2019 roku w przedmiocie Regulaminu wyborów elektorów do wyboru rektora oraz Kalendarza wyborczego.

 

Regulaminy

Regulamin głosowania w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatom na stanowisko dyrektora instytutu
Regulamin wyborów do rad instytutów
Regulamin wyborów elektorów do wyborów rektora
Regulamin wyborów do Senatu
Regulamin wyborów rektora

 

Dyżury komisji wyborczychy

Dyżury komisji wyborczych dla poszczególnych okręgów wyborczych w dniach 24 lutego – 2 marca 2020 roku

 

Oświadczenia na potrzeby wyborcze

Oświadczenie o wyborze dyscypliny dla udziałów 50/50