W związku ze zmianami w podstawie programowej kształcenia ogólnego, Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie serdecznie zaprasza na warsztaty dotyczące programowania:

"Programowanie w języku wizualnym Baltie" (I moduł)

Warsztaty komputerowe odbędą się 9 listopada o godz.15:00 w budynku Uniwersytetu Pedagogicznego przy ul. Jęczmiennej 9 (I piętro, sala komputerowa nr 3)

Koszt udziału w 5-godzinnych warsztatach wynosi 250 zł/os.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

- telefonicznego: 12 662 7007

- mailowego: eckum@up.krakow.pl