Jednostka: Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii

Stanowisko: adiunkt w dziedzinie nauk ekonomicznych – 2 stanowiska

Termin składania dokumentów: do 8 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk ekonomicznych w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii

Jednostka: Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii

Stanowisko: adiunkt w dziedzinie nauk prawnych – 2 stanowiska

Termin składania dokumentów: do 8 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w dziedzinie nauk prawnych w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii

Stanowisko: adiunkt

Termin składania dokumentów: do 11 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Filozofii i Socjologii