odeszła 19 listopada 2018 r.

odszedł 27 października 2018 r.