Jednostka: Instytut Biologii

Stanowisko: adiunkt

Termin składania dokumentów: do 11 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Biologii

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii

Stanowisko: adiunkt

Termin składania dokumentów: do 7 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Filozofii i Socjologii

Jednostka: Instytut Neofilologii

Stanowisko: lektor

Termin składania dokumentów: do 11 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko lektora w Instytucie Neofilologii

Jednostka: Instytut Filozofii i Socjologii

Stanowisko: adiunkt

Termin składania dokumentów: do 7 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Filozofii i Socjologii

Jednostka: Instytut Spraw Społecznych

Stanowisko: profesor Uczelni

Termin składania dokumentów: do 18 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko profesora Uczelni w Instytucie Spraw Społecznych

Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki

Stanowisko: asystent

Termin składania dokumentów: do 18 stycznia 2019 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Historii i Archiwistyki