Rektorska Komisja ds. Premii, Awansów i Przeszeregowań Administracji i Obsługi

mgr Małgorzata Grzelewska – przewodnicząca
Barbara Stachowicz
mgr Mirosław Słomski
dr Jan Ryś – RZ ZNP
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
mgr Adrian Tomasik (na czas nieobecności mgr. Piotra Kciuka, zgodnie z decyzją Nr R/D.0201-7/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z dnia 31 marca 2020 roku)
mgr Iwona Stankiewicz – sekretarz

 

Rektorska Komisja ds. Pracowników Naukowo-Technicznych i Inżynieryjno-Technicznych

dr Paweł Solarz – przewodniczący
dr Konrad Meus
mgr inż. Tomasz Glos
dr Karol Bieniek
mgr Wojciech Biernat – RZ ZNP
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
inż. Andrzej Trenda – ZZP UP

 

Rektorska Komisja ds. Pracowników Bibliotecznych oraz Dokumentacji i Informacji Naukowej

dr Renata Zając – przewodnicząca
mgr Renata Ciesielska-Kruczek
mgr Agata Rubiś
mgr Kamil Panaś
mgr inż. Lucyna Wąs – RZ ZNP
mgr Józefa Koziara – KU NSZZ „Solidarność”
mgr Bogusław Sorbjan – ZZP UP

 

Rektorska Komisja ds. Oceny Dorobku Kandydatów na Dyplomowanych Bibliotekarzy oraz Dyplomowanych Pracowników Dokumentacji i Informacji Naukowej

prof. dr hab. Mariusz Wołos – przewodniczący
prof. dr hab. Piotr Borek
dr Iwona Pietrzkiewicz
dr Stanisław Skórka
mgr Marta Boguś – sekretarz

 

Rektorska Komisja ds. Pracowników Wydawnictwa i Zespołu Poligrafii

mgr Jolanta Grzegorzek – przewodnicząca
Mirosław Kotusik
mgr inż. Lidia Radwanek – KU NSZZ „Solidarność”
dr Ryszard Ślęczka – RZ ZNP
mgr Monika Topolnicka-Stolzman  – ZZP UP

  

Rektorska Komisja ds. Inwentaryzacji i Likwidacji Mienia

Zespół ds. inwentaryzacji
mgr Łukasz Bandoła – przewodniczący
mgr Mieczysław Więcławek
Marek Karski
mgr Elżbieta Tynor

Zespół ds. likwidacji mienia
mgr Zbigniew Janczulewicz – przewodniczący
mgr Wojciech Biernat 
mgr Elżbieta Tynor
mgr Grzegorz Wajda – sekretarz
Marek Karski
Jolanta Kilian

 

Rektorska Komisja ds. Przetargów i Zakupów

Zespół ds. przetargów
dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP – przewodniczący
dr Grzegorz Rut
mgr Tomasz Kolosek
mgr inż. Tomasz Wojasiński
Dominika Skorny

Zespół ds. zakupów i usług
mgr Wojciech Biernat – przewodniczący
mgr Tomasz Kolosek
Zbigniew Bodziony

 

Rektorska Komisja Socjalna

prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta – przewodniczący

Zespół ds. bytowych
mgr Iwona Stankiewicz – przewodnicząca (na czas nieobecności mgr. Piotra Kciuka, zgodnie z decyzją Nr R/D.0201-11/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z dnia 8 maja 2020 roku)
mgr Karolina Matysik
mgr Maria Wierzbiak
Magdalena Pieszczyk – KU NSZZ „Solidarność”
dr Grzegorz Rut – RZ ZNP
mgr Zbigniew Janczulewicz – ZZP UP

Zespół ds. mieszkaniowych
mgr inż. Edyta Kowalik – przewodnicząca
mgr Katarzyna Sznicer
mgr inż. Tomasz Wojasiński
mgr Ewa Żołnierek – KU NSZZ „Solidarność”
dr hab. Józef Żychowski, prof. UP – RZ ZNP
mgr Zbigniew Janczulewicz – ZZP UP

Zespół ds. wczasów i turystyki
dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP – przewodniczący
mgr Zbigniew Janczulewicz
mgr Magdalena Pokrywka – KU NSZZ „Solidarność”
mgr Aleksander Gołębiewski – RZ ZNP
mgr Rafał Birgiel – ZZP UP

 

Rektorska Komisja ds. Równego Traktowania

dr hab. Tomasz Sikora, prof. UP – przewodniczący
dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. UP
dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, prof. UP
dr Agnieszka Jasińska
dr Elżbieta Maj
dr Piotr Pokora
dr Małgorzata Trojańska
Joanna Bojarska – przedstawiciel studentów
Sebastian Żaba – przedstawiciel studentów

 

Rektorska Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

dr hab. Jolanta Maćkowicz, prof. UP – przewodnicząca
dr Mariusz Dzięglewski
dr Joanna Ganczarek
dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP
dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP
dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady, prof. UP
dr hab. Agata Agatowska
mgr Justyna Bednarz – sekretarz

strona internetowa

Senacka Komisja Budżetowa

prof. dr hab. Kazimierz Karolczak – przewodniczący
dr hab. Katarzyna Potyrała, prof. UP
prof. dr hab. Bogusław Skowronek
dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
prof. dr hab. Mariusz Wołos
dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP
prof. dr hab. Bożena Popiołek
dr Anna Stolińska
prof. dr hab. Piotr Borek
dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP
prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
dr hab. Adam Mikrut, prof. UP
mgr Małgorzata Saletra
mgr Małgorzata Grzelewska
dr Jan Ryś – ZNP
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
mgr Piotr Kciuk – ZZP UP
mgr Jakub Pieczara
Kamila Kowalczyk – studentka
Marta Ciupińska – sekretarz

 

Senacka Komisja ds. Nauki

prof. dr hab. Mariusz Wołos – przewodniczący
dr Anna Stolińska
prof. dr hab. Piotr Borek
dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP
dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP
prof. dr hab. Bożena Popiołek
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz
prof. dr hab. Andrzej Jaeschke
prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera
prof. dr hab. Zdzisław Noga
dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP
dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP
prof. Stanisław Sobolewski
prof. dr hab. Marek C. Zdun
dr hab. Czesław Kajtoch, prof. UP – KU NSZZ „Solidarność”
dr hab. Grażyna Wrona, prof. UP – ZNP
dr hab. Jerzy Ciecieląg, prof. UP – ZZP UP
mgr Krzysztof Olchawa – doktorant
mgr Jan Kałużny – sekretarz

 

Senacka Komisja ds. Kadry Naukowo-Dydaktycznej

dr hab. Robert Stawarz, prof. UP – przewodniczący
prof. dr hab. Bożena Muchacka
dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP
dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, prof. UP
prof. dr hab. Bożena Popiołek
dr Anna Stolińska
prof. dr hab. Piotr Borek
prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński
dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP
prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
dr hab. Agnieszka Greń
dr Adam Bańdo – ZNP
dr hab. Wojciech Bąk, prof. UP – KU NSZZ „Solidarność”
dr Paweł Konieczny – ZZP UP
mgr Katarzyna Witkowska-Grobelna – doktorantka
Maciej Szaszkiewicz – student
mgr Robert Dudzik – sekretarz

 

Senacka Komisja Dydaktyczna

prof. dr hab. Bogusław Skowronek – przewodniczący
dr hab. Magdalena Mikołajczyk, prof. UP
dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP
dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP
dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow, prof. UP
dr hab. Alicja Walosik, prof. UP
dr hab. Anna Zapalec, prof. UP
dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP
dr hab. Tomasz Rachwał
dr Katarzyna Pabis-Cisowska
dr Anna Stolińska
dr Sebastian Stankiewicz
dr Ewa Wójcik – ZNP
dr Jan Franczyk – KU NSZZ „Solidarność”
dr hab. Jerzy Ciecieląg, prof. UP – ZZP UP
mgr Magda Krasicka-Zapał – sekretarz

 

Senacka Komisja ds. Statutu

prof. dr hab. Mariusz Wołos – przewodniczący
dr hab. Marek Buś, prof. UP
prof. dr hab. Andrzej Jaeschke
dr hab. Krzysztof Kraszewski, prof. UP
prof. dr hab. Jacek Migdałek
prof. dr hab. Zdzisław Noga
prof. dr hab. Jerzy Rajman
dr hab. Krzysztof Piksa, prof. UP
dr Ewa Fogelzang-Adler
dr Łucja Kobroń-Gąsiorowska
dr Przemysław Paliwoda
mgr Małgorzata Grzelewska
dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP – ZNP
dr Bogusław Gryszkiewicz – KU NSZZ „Solidarność”
mgr Magda Krasicka-Zapał – ZZP UP
mgr Mateusz Jamro – doktorant
inż. Kamil Firmanty – student
mgr Iwona Tomasik – sekretarz

 

Senacka Komisja ds. Jakości Kształcenia

prof. dr hab. Stanisław Koziara – przewodniczący
prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska
dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP
dr hab. Tomasz Bryndal, prof. UP
dr Klaudia Cenda-Miedzińska
dr Marta Karamańska
dr Agnieszka Kowalska
dr Agata Nodżak
dr Bernadeta Stano
dr Stanisław Kowal
mgr Marzena Kolarz – doktorantka
Joanna Bojarska – studentka
mgr Magda Krasicka-Zapał – sekretarz

 

Senacka Komisja ds. Rozwoju

dr hab. Robert Stawarz, prof. UP – przewodniczący
prof. dr hab. Bożena Popiołek
dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP
dr Anna Stolińska
prof. dr hab. Piotr Borek
dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP
prof. dr hab. inż. Andrzej Kozera
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
prof. dr hab. Agnieszka Ogonowska
dr hab. Andrzej Baran, prof. UP
dr Łukasz Binkowski
mgr Małgorzata Grzelewska
mgr Piotr Kciuk
mgr Aneta Duda – doktorantka
Urszula Dąbek – studentka
mgr Małgorzata Martinek – sekretarz

 

Senacka Komisja ds. Etyki

prof. dr hab. Andrzej Skoczowski – przewodniczący
dr hab. Leszek Pyra, prof. UP
dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa, prof. UP
dr hab. Barbara Nowak, prof. UP
prof. dr hab. Czesława Piecuch
dr hab. Jacek Chmieliński, prof. UP
dr hab. Henryk Noga, prof. UP
dr hab. Waldemar Szaroma, prof. UP
dr hab. Renata Stachura-Lupa
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
dr Renata Staśko – ZNP
inż. Andrzej Trenda – ZZP UP
mgr Robert Dudzik – sekretarz

 

Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

dr hab. Maria Ostasz, prof. UP – przewodnicząca
prof. dr hab. Tomasz Skrzyński
dr hab. Iwona Czaja-Chudyba, prof. UP
dr hab. Janusz Gwoździewicz, prof. UP
dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
dr hab. Antoni Szwed, prof. UP
dr Mirosław Niesyto
mgr Katarzyna Witkowska-Grobelna – doktorantka
mgr Anna Michniewska – doktorantka
mgr Monika Noviello – doktorantka
mgr Witold Winek – doktorant
mgr Beata Hejmej – doktorantka
mgr Sylwia Kępa – doktorantka

 

Senacka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

prof. dr hab. Jerzy Rajman – przewodniczący
prof. dr hab. Roman Kochnowski
dr hab. Barbara Nowak, prof. UP
dr hab. Tomasz Dobrowolski, prof. UP
dr hab. Robert Kościelniak
dr Bogusław Gryszkiewicz
dr Bogna Sroka-Mucha
mgr Jakub Pieczara – doktorant
mgr Monika Brudniak – doktorantka
mgr Jakub Oliwa – doktorant
mgr Marzena Kolarz – doktorantka
mgr inż. Magdalena Krupska-Klimczak – doktorantka
mgr Monika Zabrocka-Śliwka – doktorantka

 

Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP – przewodniczący
dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar, prof. UP
dr hab. inż. Tomasz Zielonka, prof. UP
dr inż. Iwona Sulima
dr Rafał Abramciów
dr Bogumił Naleziński
mgr Anna Wywioł
Julia Nosarzewska – studentka
Natalia Stachura – studentka
Aleksandra Gierat – studentka
Dariusz Cherjan – student
Konrad Mazgaj – student
Filip Cichor – student

Senacka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

dr hab. Tomasz Bryndal, prof. UP – przewodniczący
dr hab. Piotr Czerski, prof. UP
dr Agata Tasak
dr Łukasz Albański
dr Karol Juszka
dr Tomasz Szybisty
mgr Jakub Zychowicz
Agata Rupala – studentka
Magdalena Bochenek – studentka
Oliwia Makuch – studentka
Urszula Dąbek – studentka
Aleksandra Skorut – studentka
Magdalena Pasternak – studentka

 

Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

dr hab. Inga Kawka, prof. UP – przewodnicząca
dr hab. Iwona Czaja-Chudyba, prof. UP
dr hab Anna Ślósarz, prof UP
prof. dr hab. Romuald Oramus
prof. dr hab. Jan Rydel
dr hab. inż. Agnieszka Twardowska, prof. UP
dr Urszula Kosielińska-Grabowska
dr Piotr Łubiński
mgr Sylwia Kępa – doktorantka
Artur Lechowicz – studentka

 

Senacka Komisja ds. Regulaminu Studiów

prof. dr hab. Bogusław Skowronek – przewodniczacy
dr hab. Grażyna Wrona, prof. UP
dr hab. Robert Kłaczyński, prof. UP
dr hab. Mariusz Misztal, prof. UP
prof. dr hab. Jerzy Rajman
dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP
dr Beata Długosz
dr Magdalena Grochowalska
dr Agnieszka Kowalska
dr inż. Krzysztof Bryła
mgr Jakub Pieczara – doktorant
Konrad Mazgaj – student
prawnik
mgr Magda Krasicka-Zapał – sekretarz