prof. dr hab. Piotr Borek

Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

prof. dr hab. Piotr Borek


piotr.borek@up.krakow.pl
telefon 12 662 60 97

 

Dyżury:
poniedziałek: 9.30–10.30
czwartek: 13.00–15.00
pokój 130

 

 
dr hab. Grzegorz Foryś, prof. UP

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

dr hab. Grzegorz Foryś, prof. UP


grzegorz.forys@up.krakow.pl
telefon 12 662 60 98

 

Dyżury:
czwartek: 15.30–17.00
piątek: 11.00–12.30
pokój 129a

 
dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP


grzegorz.formicki@up.krakow.pl
telefon 12 662 60 97

 

Dyżury:
czwartek: 13.00–15.00
pokój 129a
dr hab. Łukasz Murzyn

Dziekan Wydziału Sztuki

dr hab. Łukasz Murzyn


lukasz.murzyn@up.krakow.pl
telefon 12 662 60 97

 

Dyżury:
środa: 14.00–15.30
piątek: 10.00–11.30
pokój 130

 

 

 

 

Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Informatyka
dr hab. inż. Tomasz Hachaj, prof. UP
tomasz.hachaj@up.krakow.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Inżynieria Materiałowa
dr hab. inż. Iwona Sulima, prof. UP
iwona.sulima@up.krakow.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach
prof. dr hab. Grażyna Wrona
grazyna.wrona@up.krakow.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Nauki Prawne
dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. UP
grzegorz.krawiec@up.krakow.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Ekonomia i Finanse
dr hab. Janina Pach, prof. UP
janina.pach@up.krakow.pl

Pełniąca Obowiązki Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Nauki o Sztuce
dr Małgorzata Kaźmierczak
malgorzata.kazmierczak@up.krakow.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku
dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP
krzysztof.bak@up.krakow.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Socjologia
dr hab. Jadwiga Mazur, prof. UP
jadwiga.mazur@up.krakow.pl

Pełniący Obowiązki Pełnomocnika Rektora ds. Dyscypliny Psychologia
dr Łukasz Krzywoszański
lukasz.krzywoszanski@up.krakow.pl

Sekretarz naukowy Wydziału Nauk Społecznych
dr Dorota Murzyn
dorota.murzyn@up.krakow.pl 

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Pedagogika
dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP
katarzyna.plutecka@up.krakow.pl

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji
prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik
katarzyna.sobolewska-myslik@up.krakow.pl 

Zastępca Przewodniczącej Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji
dr hab. Radosław Marzęcki, prof. UP
radoslaw.marzecki@up.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
slawomir.kurek@up.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna
dr hab. Wiktor Osuch, prof. UP
wiktor.osuch@up.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie
prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta
sergiusz.wasiuta@up.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie
dr hab. Janusz Falecki, prof. UP
janusz.falecki@up.krakow.pl

Sekretarz naukowy Wydziału Nauk Humanistycznch
dr Magdalena Niedźwiedzka
magdalena.niedzwiedzka@up.krakow.pl

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Filozofia
dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. UP
marzenna.jakubczak@up.krakow.pl 

Zastępca Przewodniczącej Rady Dyscypliny Filozofia
dr hab. Jakub Gomułka, prof. UP
jakub.gomulka@up.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Historia
dr hab. Łukasz Tomasz Sroka, prof. UP
lukasz.sroka@up.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Historia
dr hab. Isabel Röskau-Rydel, prof. UP
isabel.roskau-rydel@up.krakow.pl 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Językoznawstwo
prof. dr hab. Stanisław Koziara
stanislaw.koziara@up.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Językoznawstwo
dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow, prof. UP
joanna.rokita-jaskow@up.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Paweł Próchniak
pawel.prochniak@up.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo
dr hab. Aleksandra Budrewicz, prof. UP
aleksandra.budrewicz@up.krakow.pl

Sekretarz naukowy Wydziału Sztuki
dr Marcin Nowak
marcin.nowak@up.krakow.pl

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki
dr hab. Małgorzata Niespodziewana-Rados, prof. UP
malgorzata.niespodziewana-rados@up.krakow.pl

Sekretarz naukowy Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
dr Justyna Szpond
justyna.szpond@up.krakow.pl

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Matematyka 
dr hab. Eliza Jabłońska, prof. UP
eliza.jablonska@up.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Fizyczne
dr hab. inż. Artur Błachowski, prof. UP
artur.blachowski@up.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne 
dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UP
andrzej.kornas@up.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku
dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP
krzysztof.bak@up.krakow.pl