Kierownik
mgr Rafał Birgiel
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 31a
telefon  12 662 60 93
rafal.birgiel@up.krakow.pl

 

 

Dyrektor
mgr Ewelina Rutkowska
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 141
telefon 12 662 74 70
ewelina.rutkowska@up.krakow.pl 

strona internetowa

Kierownik
mgr Monika Topolnicka-Stolzman
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 132
telefon 12 662 60 89
monika.topolnicka-stolzman@up.krakow.pl

 

Zastępca Kierownika
mgr Magda Krasicka-Zapał
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 133
telefon  12 662 60 89
magda.krasicka-zapal@up.krakow.pl