Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
dr Małgorzata Trojańska
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 117
telefon 12 662 66 42
bon@up.krakow.pl 

strona internetowa

Kierownik
mgr Łukasz Bandoła
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 15
telefon 12 662 60 40
lukasz.bandola@up.krakow.pl 

strona internetowa