Sekretariat Kanclerza
mgr Magdalena Froń
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 165
telefon 12 662 60 08
magdalena.fron@up.krakow.pl 

mgr Monika Kołakowska-Kowalska
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 171
telefon 12 662 64 10
monika.kolakowska-kowalska@up.krakow.pl 

mgr Bożena Stanio
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 171
telefon 12 662 64 10
bozena.stanio@up.krakow.pl 

Kierownik
mgr Aneta Wójcik
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 137
telefon 12 662 60 11
aneta.wojcik@up.krakow.pl 

Kierownik
mgr inż. Tomasz Wojasiński
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 123
telefon 12 662 61 35
tomasz.wojasinski@up.krakow.pl

Kierownik
mgr Tomasz Kolosek
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 1
telefon 12 662 64 24
tomasz.kolosek@up.krakow.pl

 

Zastępca Kierownika
Zbigniew Bodziony
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 1
telefon 12 662 60 81
zbigniew.bodziony@up.krakow.pl

​Dział Finansowo-Księgowy
Zespół ds. Budżetowania i Controllingu

Kierownik
mgr Wojciech Biernat
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 127a
telefon 12 662 60 56
wojciech.biernat@up.krakow.pl

Kwestor
mgr Małgorzata Saletra
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 153
telefon 12 662 60 31
kwestor@up.krakow.pl

 

Kwestura