Do 11 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu CHIST-ERA z obszaru technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych. W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie środków na prowadzenie międzynarodowych projektów badawczych.

Do konkursu można zgłaszać projekty dotyczące następujących zagadnień:

  • Object recognition and manipulation by robots: Data sharing and experiment reproducibility (ORMR)
  • Big data and process modelling for smart industry (BDSI)

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć wniosek wstępny, tzw. pre-proposal. W marcu 2018 r. najlepsze zespoły badawcze zostaną zaproszone do złożenia wniosków pełnych, tzw. full proposals. Wnioski do konkursu mogą składać zespoły badawcze złożone z co najmniej 3 grup badawczych z 3 krajów, które biorą udział w konkursie.

  Szczegółowe informacje o konkursie CHIST-ERA