Projekt badawczy przygotowany przez dr. Marcina Wocha z Instytutu Biologii UP otrzymał finansowanie w ramach konkursu MINIATURA 1 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

kierownik projektu: dr Marcin Woch
jednostka: Instytut Biologii
tytuł projektu: Zmiany w różnorodności i składzie gatunkowym zbiorowisk nadmorskich wydm szarych w wyniku inwazji Rosa rugosa Thunb.: powiązanie właściwości gleby ze strukturą funkcjonalną roślinności.
przyznane środki: 43 332 zł