Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na realizację projektów w modułach  „Uniwersalia 2.1”, „Uniwersalia 2.2” oraz „Dziedzictwo Narodowe” w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

W ramach modułu Dziedzictwo narodowe będą obowiązywały następujące obszary priorytetowe:

  • Dziedzictwo kulturowe, językowe i historyczne o charakterze etnicznym i regionalnym;
  • Polska i Polacy wobec totalitaryzmów XX wieku;
  • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych;
  • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Nabór projektów prowadzony będzie do 28.02.2018 r.

Ze szczegółami dotyczącymi przygotowania wniosku aplikacyjnego, procedury jego składnia oraz oceny mogą się Państwo zapoznać na stronie MNiSW:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/nowe-konkursy-nprh-dziedzictwo-narodowe-uniwersalia-2-1-uniwersalia-2-2.html