Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawili listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 czerwca 2017 r. Do finansowania został zakwalifikowany projekt badawczy realizowany przez pracowników naszej Uczelni.

SONATA BIS

tytuł projektu: Demistyfikacja gorących podkarłów typu B z użyciem danych satelitarnych KEPLER, TESS oraz GAIA

kierownik projektu: dr hab. Andrzej Sławomir Baran

nazwa podmiotu: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

przyznane środki: 1 918 600 zł

Opis projektu