Projekt badawczy przygotowany pod kierunkiem dr Łucji Farnik otrzymał finansowanie w ramach konkursu SONATINA 2 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt realizowany będzie w Instytucie Matematyki.

kierownik projektu: dr Łucja Farnik
jednostka: Instytut Matematyki
tytuł projektu: Dodatniość wiązek liniowych na powierzchniach algebraicznych
przyznane środki: 567 492 złotych