Od 28 marca 2018 r. obowiązuje w Uczelni „Regulamin przygotowania, realizacji i rozliczania projektów badawczych i badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych realizowanych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”.

Regulamin zawiera ważne informacje dotyczące przygotowywania i realizacji projektów.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.