Narodowe Centrum Nauki oraz QuantERA zapraszają do udziału w drugim konkursie na międzynarodowe projekty badawcze w obszarze technologii kwantowych – QuantERA Call 2019. Program QuantERA skupia 32 organizacje z 26 państw europejskich i jest koordynowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Tematyka konkursu obejmuje obszar badań nad technologiami kwantowymi. Projekty mogą być zgłaszane przez konsorcja złożone z co najmniej trzech grup badawczych pochodzących z przynajmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie.

Nabór wniosków trwa do 18 lutego 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na drugą połowę 2019 r.

Szczegółowe informacje i dokumentacja konkursowa stronie programu QuantERA