Dołącz do projektu „Aktywni z pasją – praca zdalna z młodzieżą w kryzysie emocjonalnym” (logo projektu)Centrum Kształcenia Nauczycieli Uniwersytetu Pedagogicznego jest organizatorem projektu „Aktywni z pasją – praca zdalna z młodzieżą w kryzysie emocjonalnym”, którego głównym celem jest ukazanie w przystępny sposób i upowszechnianie wiedzy z zakresu psychologii kryzysu, interwencji psychologicznej i pedagogicznej oraz psychologii pozytywnej, coachingu i mentoringu, rozwijania relacji w grupie.

Ministerstwo Edukacji i Nauki (logo)22 grudnia 2021 roku Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Włodzimierz Bernacki wręczył powołania nowym członkom Zespołu doradczego do spraw programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” oraz działalności upowszechniającej naukę.

Nadanie doktoratu honoris causa dr. hab. Norbertowi Pikule, prof. UP20 grudnia 2021 roku, postanowieniem Rady Naukowej Winnickiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego imienia Mychajła Kociubynskiego z 13 grudnia 2021 roku, dr. hab. Norbertowi G. Pikule, prof. UP, podczas uroczystego posiedzenia Rady Naukowej nadano tytuł doctora honoris causa tegoż Uniwersytetu.

kobieca dłoń z długopisemBadaczki z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie otrzymały stypendium rządu francuskiego na miesięczny pobyt badawczy we Francji w 2022 roku.

naukowcy podczas pracy przy komputerzeDo grona laureatów konkursu Miniatura 5 na pojedyncze działania naukowe, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, dołączyli kolejni pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego.