W tegorocznych konkursach NBP mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w 2019 roku oraz autorzy prac, na podstawie których w latach 2018‒2019 uzyskali stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego na terenie Polski.

Dr Artur Jach-Chrząszcz za swoją rozprawę doktorską „Węgierska polityka historyczna w rywalizacji partyjnej po 1989 roku (motyw Trianon)” otrzymał specjalne podziękowanie od rządu węgierskiego.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosił listę najlepszych młodych naukowców, którzy otrzymali stypendia. Miło nam poinformować, że wśród laureatów konkursu znalazła się dr inż. Urszula Ogiela z Instytutu Informatyki UP, która zajęła w rankingu 54 miejsce na 200 laureatów.

Miło nam poinformować, że Fundacja dla Kultury Śląska z Würzburga przyznała Nagrodę im. Karin Biermann dr. Ralphowi M. Wroblowi za obronioną na naszym Uniwersytecie rozprawę doktorską. Dysertacja została przygotowana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Świder, prof. UP.

To wyróżnienie dla autorów artykułów, które przyczyniają się do pogłębiania debaty o edukacji w Polsce. Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego przyznawana jest w trzech kategoriach: publicystycznej, naukowej i specjalistycznej. Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca 2020 roku.