I Konferencja międzynarodowego projektu badawczego „Między nadzieją i rozpaczą. Dzieje psychoanalizy w Polsce w polsko-żydowsko-niemieckim kontekście kulturowym 1900–1939”

Termin:  11–13 maja 2017 r.

Organizatorzy:  

  • Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
  • International Psychoanalytic University, Berlin
  • Alexander von Humboldt-Stiftung, Bonn

Dokumenty: