II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Tradycja i nowoczesność. Język i literatura Słowian Wschodnich”

Termin:  20–21 kwietnia 2017 r.

Organizatorzy:  Instytut Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego

Dokumenty:  Program (PDF 140 KB)