III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dziecko. Kultura – Sztuka – Edukacja”

Termin:  18–19 maja 2017 r.

Miejsce obrad:  nowa aula (401N) w budynku Wydziału Pedagogicznego, ul. Ingardena 4, Kraków

Organizatorzy:  

  • Katedra Edukacji Artystycznej Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego

Dokumenty: