Układ stoisk

UKŁAD STOISK – legenda

Stoisko
1
 • Wydział Sztuki

W programie:

godz. 9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna – stoisko wystawiennicze

Prezentacja oferty edukacyjnej Wydziału Sztuki


godz. 9.00–14.00
miejsce: ul. Podbrzezie 3

Otwarte Pracownie. Zwiedzanie pracowni fotografii, animacji, grafiki cyfrowej, projektowania graficznego

kierunek: Digital Design

 • godz. 9.00–11.30: Modelowanie i animacja 3D (mgr Jacek Złoczowski) – sala 66
 • godz. 9.00–11.30: Prototypowanie rozwiązań dla przestrzeni publicznej (dr Michał Hyjek) – sala 67
 • godz. 12.00–14.00: Projektowanie graficzne (mgr Karol Wojdyła) – sala 67
 • godz. 12.00–14.00: Prototypowanie rozwiązań dla przestrzeni publicznej (dr Michał Hyjek) – sala 61

kierunek: Grafika

 • godz. 9.00–11.30: Pracownia artystyczna (dr Przemysław Liput) – sala 50/52
 • godz. 12.00–14.00: Pracownia fotografii (dr Mirosław Niesyto) – sala 53/54
 • godz. 12.00–14.00: Pracownia grafiki cyfrowej (mgr Magdalena Lazar) – sala nr 68

kierunek: Sztuka i media

 • godz. 9.00–11.30: Pracownia fotografii narracyjnej (dr Małgorzata Łuczyna) – sala 62, 73, 74
 • godz. 12.00–14.00: Interdyscyplinarne laboratorium fotografii (dr Beata Długosz) – sala 73, 74

kierunek: Wzornictwo

 • godz. 9.00–11.30: Pracownia komunikacji wizualnej (mgr Monika Chrabąszcz-Tarkowska) – sala 68
 • godz. 12.00–14.00: Techniki foto i video (mgr Daniel Światły) – sala 69
 • godz. 12.00–14.00: Pracownia barwy i światła (dr hab. prof. UP Alicja Panasiewicz) – sala 72

kierunek: Art & Design – studia II stopnia (magisterskie)

 • godz. 9.00–11.30: Fotografia artystyczna (dr hab. prof. UP Halina Cader) – sala 53/54
 • godz. 12.00–14.00: Animacja (dr Przemysław Liput) – sala 50/52
 • godz. 12.00–14.00: Grafika cyfrowa (mgr Magdalena Lazar) – sala 69

Podczas zwiedzania pracowni będzie również możliwość konsultacji przyniesionych prac.


godz. 11.30–13.30
miejsce: ul. Podbrzezie 3, sala 4

Warsztaty „Logotypy – współczesna forma i funkcja”
*obowiązują zapisy (do dnia 13 marca) pod adresem: grupagrafikow.up@gmail.com

Grupa Grafików Projektantów Uniwersytetu Pedagogicznego z Wydziału Sztuki zaprasza na warsztaty, których tematem będą logotypy. Podczas warsztatów pokazane zostaną logotypy, które stały się elementem identyfikacji wizualnej, ich współczesna forma i funkcja. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję sami popracować z literą i jej wizualną formą. Warsztat będzie miał charakter teoretyczny i praktyczny.


godz. 9.00–14.00
miejsce: ul. Mazowiecka 43

Otwarte Pracownie. Zwiedzanie pracowni malarstwa, rysunku, wzornictwa, grafiki warsztatowej (litografia, wklęsłodruk, linoryt, serigrafia)

kierunek: Animacja kultury w przestrzeni społecznej

 • godz. 9.00–11.30: Pracownia malarstwa (dr hab. Marek Batorski) – sala 18
 • godz. 9.00–11.30: Pracownia rysunku (prof. dr hab. Piotr Jargusz) – sala 3
 • godz. 12.00–14.00: Pracownia malarstwa (prof. Stanisław Sobolewski) – sala 6, 18
 • godz. 12.00–14.00: Pracownia ilustracji książkowej (prof. dr hab. Piotr Jargusz) – sala 8

kierunek: Grafika

 • godz. 9.00–11.30: Pracownia grafiki warsztatowej – wklęsłodruk (dr hab. prof. UP Marcin Pawłowski) – sala 1
 • godz. 9.00–11.30: Pracownia grafiki warsztatowej – sitodruk (dr Stanislaw Cholewa) – sala 9
 • godz. 9.00–11.30: Pracownia grafiki warsztatowej – linoryt (dr hab. prof. UP Jan Bujnowski) – sala 8
 • godz. 9.00–14.00: Pracownia grafiki warsztatowej – litografia (dr Wojciech Sobczyk) – sala 2
 • godz. 12.00–14.00: Pracownia grafiki warsztatowej – wklęsłodruk (dr Stanisław Cholewa) – sala 1

kierunek: Malarstwo

 • godz. 9.00–11.30: Pracownia malarstwa (prof. Stanisław Sobolewski) – sala 6, 16
 • godz. 9.00–11.30: Pracownia malarstwa (dr hab. Marek Batorski) – sala 18
 • godz. 12.00–14.00: Pracownia rysunku (dr Łukasz Murzyn) – sala 16

kierunek: Wzornictwo

 • godz. 9.00–11.30: Rysunek prezentacyjny (mgr Natalia Jurczak-Noga) – sala 11

kierunek: Art & Design – studia II stopnia (magisterskie)

 • godz. 9.00–11.30: Pracownia grafiki warsztatowej – wklęsłodruk (dr hab. prof. UP Marcin Pawłowski) – sala 1
 • godz. 12.00–14.00: Projektowanie produktu (dr hab. Bartosz Mucha) – sala 12

Podczas zwiedzania pracowni będzie również możliwość konsultacji przyniesionych prac.

Przydatne linki:

Wydział Sztuki

Układ stoisk

 

Układ stoisk

UKŁAD STOISK – legenda

Stoisko
10
 • Informatyka

W programie:

godz. 9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna – stoisko wystawiennicze

Prezentacja oferty edukacyjnej Instytutu Informatyki


godz. 10.00–12.15
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 421N
organizator: Instytut Informatyki

 • godz. 10.00–11.00: Warsztaty „Wprowadzenie do grafiki 3D”
 • godz. 11.30–12.15: Warsztaty „Kryptowaluty – podstawy i typy na 2018 r.”

Przydatne linki:

Instytut Informatyki

Układ stoisk

 

Układ stoisk

UKŁAD STOISK – legenda

Stoisko
13
 • Prawo
 • Administracja
 • Ekonomia

W programie:

godz. 9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna – stoisko wystawiennicze

Prezentacja osiągnięć i działalności kół, konkursy, pogadanki z wykładowcami i studentami

Przydatne linki:

Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii

Układ stoisk

 

Układ stoisk

UKŁAD STOISK – legenda

Stoisko
11
 • Instytut Nauk o Bezpieczeństwie

W programie:

godz. 9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna – stoisko wystawiennicze

 • Szkolenie z resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie (BLS, AED)
 • Pokazy Kraw-Magi
 • Konkursy

Przydatne linki:

Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej

Układ stoisk

 

Układ stoisk

UKŁAD STOISK – legenda

Stoisko
14
 • Politologia
 • Stosunki międzynarodowe

godz. 9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna – stoisko wystawiennicze

 • Przybliżenie kierunków Politologia i Stosunki międzynarodowe (prezentacja dotycząca Instytutu Politologii)
 • Przybliżenie aktywności Koła Naukowego Studentów Instytutu Politologii (prezentacja dotycząca KNSIP)
 • Konkurs „Polityka z przymrużeniem oka”
 • Spotkania z wykładowcami i studentami

Przydatne linki:

Instytut Politologii

Układ stoisk

 

Układ stoisk

UKŁAD STOISK – legenda

Stoisko
12
 • Geografia
 • Turystyka i rekreacja
 • Gospodarka przestrzenna

W programie:

godz. 9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna – stoisko wystawiennicze

godz. 9.00–14.00: 

 • Prezentacja oferty, porady dotyczące rejestracji i rekrutacji na studia w Instytucie Geografii oraz spotkanie ze studentami geografii, gospodarki przestrzennej oraz turystki i rekreacji
 • Spotkanie z przedstawicielami Studenckiego Koła Naukowego Geografów
 • Pokaz slajdów, zdjęć z badań naukowych realizowanych przez pracowników Instytutu Geografii (m.in. „Arktyka a zmiany klimatu”)
 • Pokaz slajdów, zdjęć z zajęć terenowych realizowanych przez studentów Instytutu Geografii „Blaski i cienie ćwiczeń w terenie”

godz. 10.00-12.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna – stoisko wystawiennicze

Konkurs wiedzy geograficzno-krajoznawczej „Znaszli swój kraj”


godz. 11.00-13.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna – stoisko wystawiennicze

Warsztaty geologiczne „Z czego Kraków zbudowano”


godz. 12.00-14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, hol na V piętrze przed wejściem do Instytutu Geografii

Autorska gra planszowa „Kompozycja przestrzenna”

Przydatne linki:

Instytut Geografii

Układ stoisk

 

Układ stoisk

UKŁAD STOISK – legenda

Stoisko
15
 • Biologia
 • Ochrona środowiska

W programie:

godz. 9.00–14.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, Aula Główna – stoisko wystawiennicze

 • Prezentacja oferty edukacyjnej Instytutu Biologii
 • Zapachowe memory
 • Peeling do ust
 • Quiz biologiczny
 • Przedstawienie sylwetki absolwenta z uwzględnieniem przygotowania zawodowego i perspektyw zatrudnienia
 • Rozmowy ze studentami z Koła Naukowego Przyrodników

godz. 11.00–13.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 324N

 • Wpływ światła na fotomorfogenezę roślin (kiełkowanie, fototropizm, kwitnienie)
 • Pomiar natężenia fotosyntezy analizatorem gazowym podczerwieni
 • Obrazowanie fluorescencji chlorofilu
 • Wpływ barwy i natężenia światła na intensywność fotosyntezy
 • Właściwości barwników (chlorofil, karotenoidy, antocyjany)

Ilość osób ograniczona.


godz. 11.00–13.00
miejsce: ul. Podchorążych 2, sala 210N

 • Strącanie osadów wodorotlenków i soli
 • Reakcje katalityczne

Ilość osób ograniczona.

Przydatne linki:

Instytut Biologii

Układ stoisk