Konkursy na stanowiska naukowo-dydaktyczne

Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki

Stanowisko: adiunkt

Termin składania dokumentów: do 16 listopada 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Historii i Archiwistyki

Jednostka: Instytut Historii i Archiwistyki

Stanowisko: asystent

Termin składania dokumentów: do 19 października 2018 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Historii i Archiwistyki