Konkursy na stanowiska naukowo-dydaktyczne

Jednostka:  Instytut Filozofii i Socjologii

Stanowisko:  adiunkt w zakresie filozofii

Termin składania dokumentów:  do 22 listopada 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w zakresie filozofii w Instytucie Filozofii i Socjologii (PDF 83 KB)

Jednostka:  Instytut Geografii, Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 30 listopada 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Turystyki i Badań Regionalnych (PDF 288 KB)

Jednostka:  Instytut Pedagogiki Specjalnej

Stanowisko:  asystent w zakresie pedagogiki specjalnej

Termin składania dokumentów:  do 18 listopada 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w zakresie pedagogiki specjalnej (PDF 742 KB)

Jednostka:  Instytut Pedagogiki Specjalnej

Stanowisko:  asystent w zakresie pedagogiki specjalnej

Termin składania dokumentów:  do 18 listopada 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w zakresie pedagogiki specjalnej (PDF 760 KB)

Jednostka:  Instytut Pedagogiki Specjalnej

Stanowisko:  asystent w zakresie pedagogiki specjalnej (trzy etaty)

Termin składania dokumentów:  do 18 listopada 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w zakresie pedagogiki specjalnej (trzy etaty) (PDF 718 KB)

Jednostka:  Instytut Matematyki

Stanowisko:  adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 20 listopada 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Matematyki (PDF 296 KB)

Jednostka:  Instytut Neofilologii, Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego

Stanowisko:  dwa stanowiska lektora

Termin składania dokumentów:  do 21 listopada 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na dwa stanowiska lektora w Katedrze Dydaktyki Języka Angielskiego (PDF 202 KB)

Jednostka:  Studium Kształcenia Nauczycieli

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 22 listopada 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Studium Kształcenia Nauczycieli (PDF 748 KB)

Jednostka:  Instytut Neofilologii

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 22 listopada 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Insytucie Neofilologii (PDF 224 KB)

Jednostka:  Instytut Filozofii i Socjologii

Stanowisko:  cztery stanowiska adiunkta w zakresie filozofii

Termin składania dokumentów:  do 18 listopada 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na cztery stanowiska adiunkta w zakresie filozofii w Instytucie Filozofii i Socjologii (PDF 84 KB)

Jednostka:  Instytut Neofilologii, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 18 listopada 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Językoznawstwa Niemieckiego (PDF 225 KB)

Jednostka:  Instytut Neofilologii, Filologia Rosyjska

Stanowisko:  lektor

Termin składania dokumentów:  do 18 listopada 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko lektora – Filologia Rosyjska (PDF 147 KB)

Jednostka:  Instytut Neofilologii, Katedra Języka i Kultury Włoskiej

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 4 listopada 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Języka i Kultury Włoskiej (PDF 199 KB)

Jednostka:  Instytut Neofilologii, Katedra Języka i Kultury Włoskiej

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 4 listopada 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Języka i Kultury Włoskiej (PDF 197 KB)

Jednostka:  Instytut Neofilologii, Katedra Dydaktyki Przekładu

Stanowisko:  adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 4 listopada 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Katedrze Dydaktyki Przekładu (PDF 228 KB)

Jednostka:  Instytut Neofilologii, Katedra Literatury Anglojęzycznej

Stanowisko:  adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 4 listopada 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Katedrze Literatury Anglojęzycznej (PDF 227 KB)

Jednostka:  Instytut Geografii, Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

Stanowisko:  adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 21 października 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Zakładzie Turystyki i Badań Regionalnych (PDF 363 KB)

Jednostka:  Instytut Geografii, Zakład Geografii Fizycznej

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 21 października 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Geografii Fizycznej (PDF 309 KB)

Jednostka:  Instytut Geografii, Zakład Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 21 października 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych (PDF 303 KB)

Jednostka:  Instytut Geografii, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 21 października 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Geografii Społeczno-Ekonomicznej (PDF 321 KB)

Jednostka:  Instytut Geografii, Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 21 października 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Turystyki i Badań Regionalnych (PDF 292 KB)

Jednostka:  Instytut Historii i Archiwistyki, Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 31 października 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii (PDF 110 KB)

Jednostka:  Instytut Filozofii i Socjologii

Stanowisko:  adiunkt w zakresie socjologii

Termin składania dokumentów:  do 19 października 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Filozofii i Socjologii (PDF 85 KB)

Jednostka:  Instytut Filozofii i Socjologii

Stanowisko:  adiunkt w zakresie socjologii (umowa na zastępstwo)

Termin składania dokumentów:  do 19 października 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Filozofii i Socjologii (PDF 86 KB)

Jednostka:  Instytut Neofilologii, Katedra Języka i Kultury Hiszpańskiego Obszaru Językowego

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 18 października 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Języka i Kultury Hiszpańskiego Obszaru Językowego (PDF 151 KB)

Jednostka:  Katedra Psychologii

Stanowisko:  adiunkt 

Termin składania dokumentów:  do 12 października 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Katedrze Psychologii (PDF 766 KB)

Jednostka:  Katedra Psychologii

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 12 października 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Psychologii (PDF 744 KB)

Jednostka:  Katedra Psychologii

Stanowisko:  adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 12 października 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Psychologii (PDF 786 KB)

Jednostka:  Instytut Techniki

Stanowisko:  profesor wizytujący 

Termin składania dokumentów:  do 14 października 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko profesora wizytującego w Instytucie Techniki (PDF 241 KB)

Jednostka:  Instytut Neofilologii, Katedra Języka i Kultury Hiszpańskiego Obszaru Językowego

Stanowisko:  lektor

Termin składania dokumentów:  do 18 października 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko lektora w Katedrze Języka i Kultury Hiszpańskiego Obszaru Językowego (PDF 150 KB)

Jednostka:  Instytut Neofilologii, Katedra Językoznawstwa Angielskiego

Stanowisko:  lektor

Termin składania dokumentów:  do 13 października 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko lektora w Katedrze Językoznawstwa Angielskiego (PDF 225 KB)

Jednostka:  Instytut Neofilologii, Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego

Stanowisko:  dwa stanowiska lektora

Termin składania dokumentów:  do 13 października 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na dwa stanowiska lektora w Katedrze Dydaktyki Języka Angielskiego (PDF 148 KB)

Jednostka:  Instytut Filologii Polskiej, Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju

Stanowisko:  asystent (zastępstwo na rok 2016/2017)

Termin składania dokumentów:  do 14 października 2016 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju (PDF 154 KB)