Konkursy na stanowiska naukowo-dydaktyczne

Jednostka:  Centrum Języków Obcych

Stanowisko:  lektor języka angielskiego

Termin składania dokumentów:  od 27 listopada do 21 grudnia 2017 r.

Konkurs na lektora języka angielskiego w Centrum Języków Obcych

Jednostka:  Instytut Fizyki

Stanowisko:  adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 22 grudnia 2017 r.

konkurs na stanowisko adiunkta w Instytucie Fizyki do 22 grudnia 2017 r.

Jednostka:  Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej

Stanowisko:  adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 20 listopada 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej (PDF 45 KB)

Jednostka:  Instytut Neofilologii, Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego

Stanowisko:  lektor

Termin składania dokumentów:  do 17 listopada 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko lektora w Katedrze Dydaktyki Języka Angielskiego (PDF 202 KB)

Jednostka:  Instytut Neofilologii – filologia angielska

Stanowisko:  asystent (umowa na zastępstwo)

Termin składania dokumentów:  do 17 listopada 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Neofilologii – filologia angielska (umowa na zastępstwo) (PDF 149 KB)

Jednostka:  Katedra Psychologii

Stanowisko:  dwa stanowiska asystenta

Termin składania dokumentów:  do 31 października 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na dwa stanowiska asystenta w Katedrze Psychologii (PDF 46 KB)

Jednostka:  Instytut Neofilologii - filologia romańska

Stanowisko:  Adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 17 listopada 2017 r.

Oferta pracy na stanowisko adiunkta w Instytucie Neofilologii

Jednostka:  Katedra Psychologii

Stanowisko:  adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 31 października 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Katedrze Psychologii (PDF 47 KB)

Jednostka:  Katedra Glottodydaktyki i Nauczania Zdalnego

Stanowisko:  Lektor

Termin składania dokumentów:  do 17 listopada 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko lektora w Katedrze Glottodydaktyki i Nauczania Zdalnego

Jednostka:  Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii

Stanowisko:  Adiunkt - 2 stanowiska

Termin składania dokumentów:  do 17 listopada 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na dwa stanowiska adiunkta w Instytutcie Prawa, Administracji i Ekonomii

Jednostka:  Instytut Matematyki

Stanowisko:  Asystent

Termin składania dokumentów:  do 6 listopada 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Matematyki

Jednostka:  Instytut Neofilologii, Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego

Stanowisko:  adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 17 listopada 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Katedrze Dydaktyki Języka Angielskiego (PDF 252 KB)

Jednostka:  Instytut Neofilologii, Katedrze Cyfrowej Edukacji Językowej

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 17 listopada 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Cyfrowej Edukacji Językowej (PDF 232 KB)

Jednostka:  Instytut Filozofii i Socjologii

Stanowisko:  trzy stanowiska adiunkta

Termin składania dokumentów:  do 17 października 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na trzy stanowiska adiunkta w Instytucie Filozofii i Socjologii (PDF 113 KB)

Jednostka: Biblioteka Główna, Oddział Udostępniania

Stanowisko: asystent biblioteczny

Termin składania dokumentów:  do 2 października 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta bibliotecznego w Oddziale Udostępniania Biblioteki Głównej

Jednostka:  Instytut Geografii, Zakład Georozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego

Stanowisko:  adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 22 września 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Zakładzie Georozwoju i Kształtowania Środowiska Geograficznego

Jednostka:  Instytut Geografii, Zakład Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych

Stanowisko:  adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 22 września 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Zakładzie Geoinformacji i Badań Geośrodowiskowych 

Jednostka: Instytut Neofilologii, Katedra Języka i Kultury Hiszpańskiego Obszaru Językowego

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 10 października 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Języka i Kultury Hiszpańskiego Obszaru Językowego (PDF 142 KB)

Jednostka:  Katedra Psychologii

Stanowisko:  profesor zwyczajny

Termin składania dokumentów:  do 18 września 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Psychologii

Jednostka:  Katedra Psychologii

Stanowisko:  profesor nadzwyczajny

Termin składania dokumentów:  do 26 września 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Psychologii

Jednostka:  Katedra Psychologii

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 18 września 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Psychologii (PDF 46 KB)

Jednostka:  Katedra Psychologii

Stanowisko:  dwa stanowiska asystenta

Termin składania dokumentów:  do 18 września 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na dwa stanowiska asystenta w Katedrze Psychologii (PDF 45 KB)

Jednostka:  Katedra Psychologii

Stanowisko:  adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 18 września 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Katedrze Psychologii (PDF 49 KB)

Jednostka:  Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej

Stanowisko:  profesor nadzwyczajny

Termin składania dokumentów:  do 8 września 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej (PDF 500 KB)

Jednostka:  Instytut Pedagogiki Specjalnej

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  od 1 do 15 września 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Pedagogiki Specjalnej (PDF 450 KB)

Jednostka:  Instytut Pedagogiki Specjalnej

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  od 1 do 15 września 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Pedagogiki Specjalnej (PDF 448 KB)

Jednostka:  Instytut Pedagogiki Specjalnej

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  od 1 do 15 września 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Pedagogiki Specjalnej (PDF 451 KB)

Jednostka:  Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii

Stanowisko:  adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 31 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii (PDF 90 KB)

Jednostka:  Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii

Stanowisko:  adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 31 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii (PDF 93 KB)

Jednostka:  Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii

Stanowisko:  adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 31 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii (PDF 90 KB)

Jednostka:  Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii

Stanowisko:  adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 31 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii (PDF 90 KB)

Jednostka:  Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii

Stanowisko:  profesor nadzwyczajny

Termin składania dokumentów:  do 31 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii (PDF 161 KB)

Jednostka:  Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii

Stanowisko:  profesor nadzwyczajny

Termin składania dokumentów:  do 31 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii (PDF 161 KB)

Jednostka:  Instytut Informatyki

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 15 września 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Informatyki

Jednostka: Instytut Neofilologii, Katedra Językoznawstwa

Stanowisko: adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 15 września 2017 r. (z wyłączeniem 4.08-3.09.2017)

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Katedrze Językoznawstwa

Jednostka: Instytut Neofilologii, Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego

Stanowisko:  adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 15 września 2017 r. (z wyłączeniem 31.07-1.09.2017)

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Katedrze Dydaktyki Języka Angielskiego

Jednostka: Instytut Neofilologii, Katedra Przekładoznawstwa

Stanowisko:  dwa stanowiska adiunkta

Termin składania dokumentów:  do 15 września 2017 r. (z wyłączeniem 4.08-3.09.2017)

Ogłoszenie o konkursie na stanowiska adiunkta w Katedrze Przekładoznawstwa

ednostka: Instytut Neofilologii - filologia romańska

Stanowisko:  adiunkt

Termin składania dokumentów: do 28.07.2017 oraz od 4.09.2017 - 15.09.2017.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Neofilologii

Jednostka: Instytut Neofilologii, Katedra Literatury Niemieckojęzycznej

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 15 września 2017 r. (z wyłączeniem 4.08-3.09.2017)

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Literatury Niemieckojęzycznej

Jednostka:  Instytut Neofilologii, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego

Stanowisko:  adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 15 września 2017 r. (z wyłączeniem 4.08-3.09.2017)

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Katedrze Językoznawstwa Niemieckiego

Jednostka:  Instytut Geografii, Zakład Geologii

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 15 września 2017 r. (z wyłączeniem 07.08.2017 - 20.08.2017)

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Geologii

Jednostka:  Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej

Stanowisko:  adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 8 września 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej.

Jednostka:  Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej

Stanowisko:  adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 8 września 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej

Jednostka:  Instytut Neofilologii, Katedra Języka i Kultury Hiszpańskiego Obszaru Językowego

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 28 lipca 2017 r. oraz od 1 do 15 września

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Języka i Kultury Hiszpańskiego Obszaru Językowego

Jednostka:  Instytut Politologii

Stanowisko:  profesor nadzwyczajny

Termin składania dokumentów:  do 25 lipca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Politologii (PDF 83 KB)

Jednostka:  Centrum Języków Obcych

Stanowisko:  lektor języka angielskiego

Termin składania dokumentów:  od 23 sierpnia do 8 września 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko lektora języka angielskiego w Centrum Języków Obcych (PDF 154 KB)

Jednostka:  Instytut Matematyki

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 31 sierpnia 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Matematyki (PDF 846 KB)

Jednostka:  Instytut Neofilologii, Katedra Dydaktyki Przekładu

Stanowisko:  adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 15 września 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Katedrze Dydaktyki Przekładu (PDF 226 KB)

Jednostka:  Instytut Neofilologii, Katedra Dydaktyki Przekładu

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 15 września 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Dydaktyki Przekładu (PDF 226 KB)

Jednostka:  Instytut Nauk o Informacji

Stanowisko:  adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 15 września 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Informacji (PDF 203 KB)

Jednostka:  Instytut Historii i Archiwistyki, Katedra Historii Średniowiecznej

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 8 września 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Historii Średniowiecznej (PDF 60 KB)

Jednostka:  Instytut Neofilologii, Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego

Stanowisko:  profesor nadzwyczajny

Termin składania dokumentów:  do 20 lipca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Literatur Francuskiego Obszaru Językowego (PDF 199 KB)

Jednostka:  Instytut Neofilologii, Katedra Glottodydaktyki i Nauczania Zdalnego

Stanowisko:  lektor

Termin składania dokumentów:  do 20 lipca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko lektora w Katedrze Glottodydaktyki i Nauczania Zdalnego (PDF 149 KB)

Jednostka:  Instytut Neofilologii, Katedra Języka i Kultury Włoskiej

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 21 lipca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Języka i Kultury Włoskiej (PDF 195 KB)

Jednostka:  Instytut Neofilologii, Katedra Języka i Kultury Włoskiej

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 21 lipca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Języka i Kultury Włoskiej (PDF 195 KB)

Jednostka:  Instytut Neofilologii, Katedra Cyfrowej Edukacji Językowej

Stanowisko:  adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 28 lipca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Katedrze Cyfrowej Edukacji Językowej (PDF 207 KB)

Jednostka:  Instytut Neofilologii, Katedra Cyfrowej Edukacji Językowej

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 28 lipca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Cyfrowej Edukacji Językowej (PDF 206 KB)

Jednostka:  Instytut Filologii Polskiej, Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 21 lipca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju (PDF 253 KB)

Jednostka:  Studium Kształcenia Nauczycieli

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 10 lipca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Studium Kształcenia Nauczycieli (PDF 429 KB)

Jednostka:  Instytut Nauk o Wychowaniu

Stanowisko:  adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 7 lipca 2017 r.

Ogłoszenie o konkrsie na stanowisko adiunkta w Instytucie Nauk o Wychowaniu (PDF 329 KB)

Jednostka:  Instytut Filologii Polskiej, Katedra Mediów i Badań Kulturowych

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 24 lipca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Mediów i Badań Kulturowych (PDF 151 KB)

Jednostka:  Instytut Informatyki

Stanowisko:  adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 3 lipca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Informatyki (PDF 525 KB)

Jednostka:  Instytut Matematyki

Stanowisko:  dwa stanowiska asystenta

Termin składania dokumentów:  do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkrsie na dwa stanowiska asystenta w Instytucie Matematyki (PDF 337 KB)

Jednostka:  Instytut Grafiki i Wzornictwa

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Grafiki i Wzornictwa (PDF 236 KB)

Jednostka:  Instytut Grafiki i Wzornictwa

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Grafiki i Wzornictwa (PDF 220 KB)

Jednostka:  Instytut Grafiki i Wzornictwa

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Grafiki i Wzornictwa (PDF 222 KB)

Jednostka:  Instytut Grafiki i Wzornictwa

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Grafiki i Wzornictwa (PDF 227 KB)

Jednostka:  Instytut Grafiki i Wzornictwa

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Grafiki i Wzornictwa (PDF 225 KB)

Jednostka:  Instytut Grafiki i Wzornictwa

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Grafiki i Wzornictwa (PDF 222 KB)

Jednostka:  Instytut Grafiki i Wzornictwa

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Grafiki i Wzornictwa (PDF 228 KB)

Jednostka:  Instytut Grafiki i Wzornictwa

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Grafiki i Wzornictwa (PDF 230 KB)

Jednostka:  Instytut Grafiki i Wzornictwa

Stanowisko:  adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Instytucie Grafiki i Wzornictwa (PDF 238 KB)

Jednostka:  Katedra Multimediów

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Multimediów (PDF 229 KB)

Jednostka:  Katedra Multimediów

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Multimediów (PDF 232 KB)

Jednostka:  Katedra Multimediów

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Multimediów (PDF 234 KB)

Jednostka:  Katedra Multimediów

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Multimediów (PDF 235 KB)

Jednostka:  Katedra Multimediów

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Multimediów (PDF 226 KB)

Jednostka:  Katedra Multimediów

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Multimediów (PDF 228 KB)

Jednostka:  Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej

Stanowisko:  adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej (PDF 271 KB)

Jednostka:  Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej

Stanowisko:  adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej (PDF 276 KB)

Jednostka:  Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej

Stanowisko:  adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej (PDF 276 KB)

Jednostka:  Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej (PDF 267 KB)

Jednostka:  Katedra Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Teorii Sztuki i Edukacji Artystycznej (PDF 272 KB)

Jednostka:  Katedra Psychologii

Stanowisko:  cztery stanowiska adiunkta

Termin składania dokumentów:  do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na cztery stanowiska adiunkta w Katedrze Psychologii (PDF 514 KB)

Jednostka:  Katedra Psychologii

Stanowisko:  dwa stanowiska adiunkta

Termin składania dokumentów:  do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na dwa stanowiska adiunkta w Katedrze Psychologii (PDF 525 KB)

Jednostka:  Katedra Psychologii

Stanowisko:  trzy stanowiska asystenta

Termin składania dokumentów:  do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na trzy stanowiska asystenta w Katedrze Psychologii (PDF 427 KB)

Jednostka:  Katedra Psychologii

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Psychologii (PDF 442 KB)

Jednostka:  Instytut Neofilologii, Filologia Rosyjska

Stanowisko:  lektor

Termin składania dokumentów:  do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko lektora w Instytucie Neofilologii, Filologia Rosyjska (PDF 146 KB)

Jednostka:  Instytut Neofilologii, Katedra Językoznawstwa Romańskiego

Stanowisko:  asystent – native speaker

Termin składania dokumentów:  do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta – native speaker w Katedrze Językoznawstwa Romańskiego (PDF 228 KB)

Jednostka:  Instytut Geografii, Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

Stanowisko:  adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 26 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Zakładzie Turystyki i Badań Regionalnych (PDF 325 KB)

Jednostka:  Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 26 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Zakładzie Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej (PDF 305 KB)

Jednostka:  Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej

Stanowisko: adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 26 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Zakładzie Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej (PDF 305 KB)

Jednostka:  Instytut Geografii, Zakład Turystyki i Badań Regionalnych

Stanowisko:  adiunkt

Termin składania dokumentów:  do 26 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w Zakładzie Turystyki i Badań Regionalnych (PDF 314 KB)

Jednostka:  Instytut Nauk o Wychowaniu

Stanowisko:  profesor nadzwyczajny

Termin składania dokumentów:  do 23 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Nauk o Wychowaniu (PDF 368 KB)

Jednostka:  Instytut Neofilologii, Katedra Języka i Kultury Hiszpańskiego Obszaru Językowego

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Katedrze Języka i Kultury Hiszpańskiego Obszaru Językowego (PDF 152 KB)

Jednostka:  Instytut Techniki

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 5 lipca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Techniki (PDF 313 KB)

Jednostka:  Instytut Informatyki

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Informatyki (PDF 345 KB)

Jednostka:  Instytut Informatyki

Stanowisko:  trzy stanowiska asystenta

Termin składania dokumentów:  do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkrsie na trzy stanowiska asystenta w Instytucie Informatyki (PDF 336 KB)

Jednostka:  Instytut Informatyki

Stanowisko:  dwa stanowiska asystenta

Termin składania dokumentów:  do 30 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na dwa stanowiska asystenta w Instytucie Informatyki (PDF 325 KB)

Jednostka:  Instytut Pracy Socjalnej

Stanowisko:  asystent

Termin składania dokumentów:  do 19 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Pracy Socjalnej (PDF 391 KB)