Oferty pracy na stanowiskach administracyjnych

Stanowisko:  Kanclerz Uniwersytetu Pedagogicznego

Termin składania dokumentów:  do 19 grudnia 2016 r.

Konkurs na stanowisko Kanclerza Uniwersytetu Pedagogicznego (PDF 230 KB)

Jednostka:  Biuro Rozwoju

Stanowisko:  Specjalista (umowa na zastępstwo)

Termin składania dokumentów:  do 9 grudnia 2016 r.

Oferta pracy na stanowisku Specjalisty w Biurze Rozwoju (umowa na zastępstwo) (PDF 290 KB)

Jednostka:  Wydawnictwo Naukowe UP

Stanowisko:  Redaktor Naczelny – koordynator Wydawnictwa Naukowego

Termin składania dokumentów:  do 9 grudnia 2016 r.

Konkurs na stanowisko Redaktora Naczelnego – koordynatora Wydawnictwa Naukowego (PDF 320 KB)

Jednostka:  Zespół Poligrafii

Stanowisko:  Kierownik Zespołu Poligrafii

Termin składania dokumentów:  do 9 grudnia 2016 r.

Oferta pracy na stanowisku Kierownika Zespołu Poligrafii (PDF 320 KB)