Profesor Wolnego Uniwersytetu w Brukseli. Wybitny uczony, tłumacz i pisarz, promotor literatury polskiej w świecie. Od wielu lat aktywnie współpracujący z naszą Uczelnią.

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Wyższej Szkoły Pedagogicznej: 9 maja 1997 r.