Dyrektor Instytutu Biologii
dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP
agnieszka.gren@up.krakow.pl

Zastępca
dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UP
lukasz.binkowski@up.krakow.pl 

Zastępca ds. Kształcenia
dr Grzegorz Rut
grzegorz.rut@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Filologii Angielskiej
dr hab. Mariusz Misztal, prof. UP
mariusz.misztal@up.krakow.pl

Zastępca
dr hab. Alicja Witalisz, prof. UP
alicja.witalisz@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Filologii Polskiej
dr hab. Piotr Kołodziej, prof. UP
piotr.kolodziej@up.krakow.pl

Zastępca
dr Magdalena Stoch
magdalena.stoch@up.krakow.pl

Zastępca ds. Kształcenia
dr Marta Karamańska
marta.karamańska@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii
prof. dr hab. Janusz Majcherek
janusz.majcherek@up.krakow.pl

Zastępca
dr hab. Piotr Długosz, prof. UP
piotr.dlugosz@up.krakow.pl

Zastępca ds. Kształcenia
dr hab. Dorota Probucka, prof. UP
dorota.probucka@up.krakow.plDyrektor Instytutu Fizyki
dr hab. Andrzej Baran, prof. UP
andrzej.baran@up.krakow.pl

Zastępca
dr Dawid Nałęcz
dawid.nalecz@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Geografii
dr Wioletta Kilar
wioletta.kilar@up.krakow.pl

Zastępca
dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
jacek.szmanda@up.krakow.pl 

Zastępca ds. Kształcenia
dr Franciszek Mróz
franciszek.mroz@up.krakow.plDyrektor Instytutu Grafiki i Wzornictwa
dr hab. Agnieszka Łukaszewska, prof. UP
agnieszka.lukaszewska@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Historii i Archiwistyki
dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UP
agnieszka.chlosta-sikorska@up.krakow.pl

Zastępca
dr Dorota Drzewiecka
dorota.drzewiecka@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Informatyki
dr hab. Piotr Czerski, prof. UP
piotr.czerski@up.krakow.plDyrektor Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej
prof. dr hab. Piotr Jargusz
piotr.jargusz@up.krakow.plDyrektor Instytutu Matematyki
prof. dr hab. Tomasz Szemberg
tomasz.szemberg@up.krakow.pl

Zastępca
dr Ireneusz Krech
ireneusz.krech@up.krakow.pl

Zastępca ds. Kształcenia
dr Bożena Rożek
bozena.rozek@up.krakow.plDyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie
prof. dr hab. Olga Wasiuta
olga.wasiuta@up.krakow.plDyrektor Instytutu Nauk o Informacji
dr hab. Iwona Pietrzkiewicz
iwona.pietrzkiewicz@up.krakow.pl

Zastępca
dr Ewa Wójcik
ewa.wojcik@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji
dr hab. Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska, prof. UP
malgorzata.winiarczyk-kossakowska@up.krakow.pl

Zastępca ds. Kształcenia
dr Ryszard Kozioł
ryszard.koziol@up.krakow.pl Dyrektor Instytutu Nauk o Wychowaniu
dr hab. Andrzej Ryk, prof. UP
andrzej.ryk@up.krakow.pl

Zastępca
dr Hanna Stępniewska-Gębik
hanna.stepniewska-gebik@up.krakow.pl

Zastępca ds. Kształcenia
dr Olga Wyżga
olga.wyzga@up.krakow.plDyrektor Instytutu Nauk Technicznych
dr hab. Henryk Noga, prof. UP
henryk.noga@up.krakow.plDyrektor Instytutu Neofilologii
dr hab. Aurelia Kotkiewicz, prof. UP
aurelia.kotkiewicz@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Angela Bajorek, prof. UP
angela.bajorek@up.krakow.pl 
dr hab. Marta Eloy Cichocka, prof. UP
marta.cichocka@up.krakow.pl 
dr Małgorzata Niziołek
malgorzata.niziolek@up.krakow.pl 
dr hab. Bogumił Ostrowski, prof. UP
bogumil.ostrowski@up.krakow.pl 
dr Agnieszka Liszka-Drążkiewicz
agnieszka.liszka-drazkiewicz@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej
prof. dr hab. Bożena Muchacka
bozena.muchacka@up.krakow.pl

Zastępca
dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP
katarzyna.dormus@up.krakow.pl

Zastępca ds. Kształcenia
dr Magdalena Grochowalska
magdalena.grochowalska@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej
dr hab. Piotr Majewicz, prof. UP
piotr.majewicz@up.krakow.pl

Zastępca
dr hab. Adam Mikrut, prof. UP
adam.mikrut@up.krakow.pl 

Zastępca ds. Kształcenia
dr Ewa Dyduch
ewa.dyduch@up.krakow.plDyrektor Instytutu Prawa i Ekonomii
dr hab. Kazimiera Juszka, prof. UP
kazimiera.juszka@up.krakow.plDyrektor Instytutu Psychologii
dr Rafał Abramciów
rafal.abramciow@up.krakow.pl

Zastępca
dr Jan Franczyk
jan.franczyk@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Spraw Społecznych
dr hab. Norbert Pikuła, prof. UP
norbert.pikula@up.krakow.pl

Zastępca
dr Krzysztof Chaczko
krzysztof.chaczko@up.krakow.pl

 

Dyrektor Instytutu Sztuki Mediów
dr hab. Jakub Pierzchała, prof. UP
jakub.pierzchala@up.krakow.pl

mgr Małgorzata Grzelewska

Kanclerz Uniwersytetu Pedagogicznego

mgr Małgorzata Grzelewska

kanclerz@up.krakow.pl
telefon 12 662 60 08

W celu umówienia terminu spotkania prosimy o kontakt z sekretariatem.dr inż. Andrzej Pikulski

Zastępca Kanclerz Uniwersytetu Pedagogicznego

dr inż. Andrzej Pikulski

andrzej.pikulski@up.krakow.pl
telefon 12 662 60 55

W celu umówienia terminu spotkania prosimy o kontakt z sekretariatem.

prof. dr hab. Piotr Borek

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego

prof. dr hab. Piotr Borekrektor@up.krakow.pl
telefon 12 662 60 03

 

Dyżury*
poniedziałek: 10.00–11.00
czwartek: 10.00–11.00

 


* W celu umówienia terminu spotkania z Jego Magnificencją prosimy o kontakt z sekretariatem
dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP

Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju

dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UPprorektor.rozwoj@up.krakow.pl
telefon 12 662 60 08

 

Dyżury*
poniedziałek: 10.00–12.00
czwartek: 10.00–12.00

 dr hab. Tomasz Rachwał

Prorektor ds. Kształcenia

dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UPprorektor.ksztalcenie@up.krakow.pl
telefon 12 662 60 06

 

Dyżury*
poniedziałek: 9.00–11.00
wtorek: 13.00–15.00dr Anna Stolińska

Prorektor ds. Nauki

dr hab. Michał Rogoż, prof. UPprorektor.nauka@up.krakow.pl
telefon 12 662 60 03

 

Dyżury*
poniedziałek: 9.00–11.00
czwartek: 9.00–11.00dr Anna Stolińska

Prorektor ds. Studenckich

dr Anna Stolińskaprorektor.studenci@up.krakow.pl
telefon 12 662 60 06

 

Dyżury*
poniedziałek: 9.00–11.00
środa: 10.00–12.00 


* W celu umówienia terminu spotkania z Władzami Uczelni prosimy o kontakt z właściwym sekretariatem

Skład Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego na kadencję 2020–2024

Członkowie Senatu z głosem stanowiącym

prof. dr hab. Piotr Borek
dr hab. Michał Rogoż, prof. UP
dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP
prof. dr hab. Olga Wasiuta
prof. dr hab. Mirosław Baran
dr hab. Andrzej Baran, prof. UP
dr hab. Wojciech Bąk, prof. UP
dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP
dr hab. Władysław Kolasa, prof. UP
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
dr hab. Andrzej Kuropatnicki, prof. UP
dr hab. Kinga Łapot-Dzierwa, prof. UP
dr hab. Danuta Łazarska, prof. UP
dr hab. Agnieszka Łukaszewska, prof. UP
dr hab. Mariusz Misztal prof. UP
dr hab. Henryk Noga, prof. UP
dr hab. Marek Pieniążek, prof. UP
dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
dr hab. Marta Szymańska, prof. UP
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
dr hab. Jan Wawrzyniak, prof. UP
dr hab. Alicja Witalisz, prof. UP
dr Ewa Fogelzang-Adler
dr Aldona Guzik
dr Beata Malczewska
dr Przemysław Paliwoda
dr Tomasz Szybisty
dr Bartłomiej Zyśk
mgr Maria Czereyska-Kościelniak
mgr Kinga Krzyszkowska-Kwiek
mgr inż. Dorota Marszałek
mgr Ewa Żołnierek
mgr Robert Dudzik
mgr Sylwia Sławińska
mgr Jakub Pieczara
Kinga Tyrka
Dariusz Cherjan
Maciej Łasocha
Aleksandra Kloc
Kamila Kowalczyk
Artur Lechowicz
Jakub St. Gajda

 

Członkowie Senatu z głosem doradczym

dr hab. Alicja Panasiewicz, prof. UP
dr Anna Stolińska
prof. dr hab. Roman Kochnowski
dr hab. Łukasz Murzyn, prof. UP
dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP
mgr Małgorzata Grzelewska – Kanclerz
mgr Małgorzata Saletra – Kwestor
prof. dr hab. Krzysztof Broński – Przewodniczący Rady Uczelni
dr Stanisław Skórka – Dyrektor Biblioteki Głównej
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
dr hab. Jan Ryś – ZNP
mgr Piotr Kciuk – ZZP UP

 

Rada Uczelni

 

Członkowie spośród wspólnoty uczelni

dr hab. inż. Artur Błachowski, prof. UP
dr hab. Jacek Chmieliński, prof. UP
prof. dr hab. Jan Rydel

 

Członkowie spoza wspólnoty uczelni

dr hab. Krzysztof Broński, prof. UEK – Przewodniczący Rady Uczelni
prof. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak
prof. dr hab. Dariusz Rott


Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) w skład Pierwszej Rady Uczelni wchodzi także z mocy prawa przewodniczący Samorządu Studentów. Funkcję tę obecnie pełni Kamila Kowalczyk.

Kadencja Pierwszej Rady Uczelni trwa do 31 grudnia 2020 roku.

radauczelni@up.krakow.pl
telefon 12 662 6042