Układ stoisk

UKŁAD STOISK – legenda

1 Wydział Sztuki
2 Instytut Pracy Socjalnej
3 Filologia polska
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Logopedia
4 Katedra Psychologii
5 Filozofia
Socjologia
Etyka – mediacje i negocjacje
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
6 Historia
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
7 Edukacja techniczno-informatyczna
8 Matematyka
9 Fizyka
10 Informatyka
11 Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
12 Geografia
Turystyka i rekreacja
Gospodarka przestrzenna
13 Prawo
Administracja
Ekonomia
14 Politologia
Stosunki międzynarodowe
15 Biologia
Ochrona środowiska
16 Bioinformatyka
Odnowa biologiczna
17 Filologia angielska
18 Filologia germańska
19 Filologia rosyjska
Filologia rosyjska z językiem angielskim
Filologia rosyjska z językiem francuskim
Filologia rosyjska z językiem hiszpańskim
20 Filologia romańska
Filologia romańska z językiem angielskim
Filologia romańska z językiem hiszpańskim
Filologia romańska z językiem rosyjskim
21 Filologia hiszpańska
22 Filologia włoska
23 Pedagogika
24 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
25 Pedagogika specjalna
26 Architektura informacji
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe
A Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
B Akademickie Biuro Karier
Doradcy zawodowi
C Samorząd Studentów
D Centrum Języków Obcych
E Biuro Współpracy Międzynarodowej
F Biblioteka Główna
G Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego
H Centrum Sportu i Rekreacji
Akademicki Związek Sportowy
I Niezależne Zrzeszenie Studentów
J Radio Spektrum