Rektorska Komisja ds. Premii, Awansów i Przeszeregowań Administracji i Obsługi

mgr Małgorzata Grzelewska – przewodnicząca
mgr Anetta Podsiadło
mgr Ewa Żołnierek
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
dr hab. Jan Ryś – RZ ZNP
mgr Piotr Kciuk – ZZP UP
mgr Robert Dudzik – sekretarz

 

Rektorska Komisja ds. Pracowników Naukowo-Technicznych i Inżynieryjno-Technicznych

mgr Maciej Tomkiewicz – przewodniczący
dr Karol Bieniek
mgr inż. Tomasz Glos
mgr Marzena Ryskala
Grażyna Szoja – RZ ZNP
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
mgr Zbigniew Janczulewicz – ZZP UP

 

Rektorska Komisja ds. Pracowników Bibliotecznych oraz Dokumentacji i Informacji Naukowej

dr Renata Zając – przewodnicząca
dr Marcin Kania
mgr Kamil Panaś
mgr inż. Lucyna Wąs – RZ ZNP
mgr Józefa Koziara – KU NSZZ „Solidarność”
mgr Bogusław Sorbjan – ZZP UP

Rektorska Komisja ds. Oceny Dorobku Kandydatów na Dyplomowanych Bibliotekarzy oraz Dyplomowanych Pracowników Dokumentacji i Informacji Naukowej

dr hab. Michał Rogoż, prof. UP – przewodniczący
dr hab. Iwona Pietrzkiewicz
dr Stanisław Skórka
mgr Marta Dachowska – sekretarz

 

Rektorska Komisja ds. Pracowników Wydawnictwa i Zespołu Poligrafii

Ewa Halada – przewodnicząca
Mirosław Kotusik
mgr inż. Lidia Radwanek – KU NSZZ „Solidarność”
dr Ryszard Ślęczka – RZ ZNP
mgr Monika Topolnicka-Stolzman – ZZP UP

  

Rektorska Komisja ds. Inwentaryzacji i Likwidacji Mienia

Zespół ds. inwentaryzacji
mgr Rafał Birgiel – przewodniczący
mgr Mieczysław Więcławek
Marek Karski
mgr Elżbieta Tynor

Zespół ds. likwidacji mienia
mgr Zbigniew Janczulewicz – przewodniczący
mgr Wojciech Biernat
mgr Elżbieta Tynor
Marek Karski
Jolanta Kilian
mgr Marcin Chudoba – sekretarz

 

Rektorska Komisja ds. Przetargów i Zakupów

Zespół ds. przetargów
dr hab. Andrzej Madera, prof. UP – przewodniczący
dr Bogusław Ulijasz
dr Krzysztof Wąsowicz
mgr Tamara Gonet
Dominika Skorny

Zespół ds. zakupów i usług
mgr Wojciech Biernat – przewodniczący
mgr inż. Lidia Radwanek
mgr Grzegorz Wajda
Dominika Skorny

 

Rektorska Komisja Socjalna

prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta – przewodniczący

Zespół ds. bytowych
mgr Magdalena Pokrywka – przewodnicząca
mgr Karolina Matysik
mgr Maria Wierzbiak
Magdalena Pieszczyk – KU NSZZ „Solidarność”
dr Grzegorz Rut – RZ ZNP
mgr Zbigniew Janczulewicz – ZZP UP

Zespół ds. mieszkaniowych
mgr Ewa Żołnierek – przewodnicząca
dr Ewa Radomska
mgr Małgorzata Grudnik
mgr Ksenia Przywora
mgr Daria Podgórska – KU NSZZ „Solidarność”
dr hab. Józef Żychowski, prof. UP – RZ ZNP
mgr Zbigniew Janczulewicz – ZZP UP

 

Rektorska Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

dr hab. Jolanta Maćkowicz, prof. UP – przewodnicząca
dr hab. Danuta Łazarska, prof. UP
dr hab. Marek Pieniążek, prof. UP
dr Tomasz Szybisty
dr Karolina Czernecka
dr Maria Bal-Nowak
mgr Justyna Bednarz – sekretarz

strona internetowa

 

Rektorska Komisja ds. Równego Traktowania

dr hab. Tomasz Sikora, prof. UP – przewodniczący
dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, prof. UP
dr Rafał Abramciów
dr Jan Franczyk
dr Agnieszka Jasińska
dr Elżbieta Maj
dr Tomasz Warczok
Monika Mitoraj – przedstawiciel studentów
Weronika Ciałowicz – przedstawiciel studentów

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UP – przewodniczący
dr hab. Krzysztof Polek, prof. UP
dr Marta Karamańska
dr Jan Franczyk
dr Hanna Stępniewska-Gębik
mgr Paweł Ligęza
mgr Rafał Birgiel – sekretarz
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
dr hab. Jan Ryś – RZ ZNP
mgr Piotr Kciuk – ZZP UP

Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

dr hab. Piotr Trojański – przewodniczący
dr Karolina Czerwiec
dr inż. Krzysztof Bryła
mgr Marlena Fila
dr Hanna Dębska
Dariusz Cherjan
Oliwia Makuch
Aleksandra Gierat
Natalia Stachura

 

Senacka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch – przewodnicząca
dr hab. Dariusz Adamczyk, prof. UP
dr Olaf Bar
dr Tomasz Szybisty
dr Joanna Fidelus-Orzechowska
Urszula Dąbek
Rozalia Bielec
Magdalena Pasternak
Agata Rupala

 

Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

dr hab. Henryk Noga, prof. UP – przewodniczący
dr hab. Sebastian Wywiórski, prof. UP
dr hab. Janusz Ropski, prof. UP
dr hab. Józef Żychowski, prof. UP
dr hab. Przemysław Michalski, prof. UP
dr Ewa Żmijewska
mgr Katarzyna Walczyk – doktorantka
mgr Anna Bajer – doktorantka
mgr Zbigniew Razowski – doktorant
mgr Dawid Gołąb – doktorant

 

Senacka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

prof. dr hab. Jerzy Rajman – przewodniczący
dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP
dr hab. Mirosław Michalik, prof. UP
dr hab. Elżbieta Rudolphi-Szydło
dr Małgorzata Kaźmierczak
dr Aleksandra Sarna
mgr Judyta Pogonowicz – doktorantka
mgr Natalia Majoch – doktorantka
mgr Sylwia Sławińska – doktorantka
mgr Jakub Pieczara – doktorant